Self construction

Home
Self construction

vista interior 1

 L’objectiu és la recerca de noves formes de gestió i construcció d’habitatge col·lectiu, com a alternativa al model immobiliari actual, totalment esgotat, i que ens ha evocat a una crisi sense precedents. Es tracta de desenvolupar habitatge col·lectiu en règim d’autopromoció, a partir d’unes premisses molt clares.

 Entenem que l’habitatge col·lectiu es la millor solució tipològica, tant per principis urbanístics i d’equilibri territorial, com social. És la més ecològica i econòmica, i per tant, més accessible a la majoria de la nostra societat. De fet, és una tipologia estretament vinculada amb el nostre model de convivència urbana. Per conveniència o preferència, “viure a la ciutat” és l’opció dominant i l’origen del concepte de ciutadania. La morfologia de l’habitatge és l’expressió material de la relació entre l’individu i la comunitat. Les característiques de l’habitatge han d’equilibrar els requeriments de la vida individual i social, de l’espai privat i públic. Aquestes característiques, incideixen per tant de manera fonamental en el desenvolupament i benestar dels ciutadans i ciutadanes i les nostres ciutats.

Volem oferir un producte de qualitat “fet a mida” per a persones amb necessitats i inquietuds concretes. Per aixó volem comptar amb la complicitat dels propietaris des del principi. El projecte col·lectiu s’ha de convertir en la llavor per generar el millor marc de convivència entre els futurs comuners. En aquest sentit, volem potenciar els espais comuns com espais de comunicació i convivència, incentivant la relació col·lectiva dels propietaris-usuaris.

 Volem oferir habitatges econòmicament accessibles “a tothom”. Durem a terme una exhaustiva gestióeconòmica del projecte, per tal de poder oferir preus molt ajustats respecte producte que oferim. Lesclaus son: apostar per processos industrialitzats (mes precisos, segurs i nets), cercant la màximacomplicitat amb les diferents empreses del sector que es puguin interessar per un projecte d’aquestescaracterístiques i eliminant les despeses d’intermediació. Racionalitzar la construcció i els processosconjuntament amb els industrials i tècnics que intervenen, oferint un estàndard mínim ampliable segonsles preferències individuals de cada usuari.

 Proposem desenvolupar un sistema constructiu de baix impacte ambiental, amb materials renovables i fàcilment reciclables, desenvolupat  a partir de sistemes industrialitzats (que minimitzen la generació de residus i la utilització d’aigua).  L’edifici ha d’ integrar els principis bàsics de l’arquitectura bioclimàtica i, a nivell d’instal·lacions (en la mesura que els estudis de viabilitat i amortització ho permetin), volem incorporar els sistemes mes avançats, per tal de reduir els consums en energia i aigua i garantir una certificació energètica A .

 Aquest projecte l’hem iniciat amb l’arquitecte Tobias Gottschalk, coneixedors de moltes experiències en aquesta línea que s’estan desenvolupant actualment a Alemanya, on l’autopromoció d’habitatge col.lectiu està prenent molta força. Volem formar una xarxa multidisciplinari de tècnics per tal desenvolupar tots els processos d’una promoció d’aquestes característiques. També volem  contar amb la col·laboració de la industria especialitzada i dels diferents experts en construcció en fusta i de sostenibilitat del nostre país.

Juntament amb el despatx de l’arquitecte Toni Bou i la seva Gestora d’Habitatges (amb àmplia experiència en promocions en règim de Comunitat de Bens) estem realitzant una promoció a Barcelona.