Urban spaces Ciutat Cooperativa. Phase 2

Home
Urban spaces Ciutat Cooperativa. Phase 2

Urban spaces Ciutat Cooperativa. Phase 2

ar47_cooperativa_2

 

 

ar47_cooperativa_3

 

 

ar47_cooperativa_4

 

 

ar47_cooperativa_5

 

 

ar47_cooperativa_6

 

 

ar47_cooperativa_7

 

 

ar47_cooperativa_8

 

 

ar47_cooperativa_9

 

 

ar47_cooperativa_10

 

 

ar47_cooperativa_11

 

 

ar47_cooperativa_12

 

 

ar47_cooperativa_13

 

 

ar47_cooperativa_14

 

 

 

REMODELING PROJECT OF URBAN SPACES IN THE CIUTAT COOPERATIVA NEIGHBORHOOD

Sant Boi de Llobregat

Area:
2.106m2
Project:
May 2016 – September 2016
Execution:

Client:
AMB-Sant Boi de Llobregat City Council
Author(s):
Ar47
Landscape design:
B-LAP Elisenda Lurbes Soriano i Sergi Romero Moreno
Structure:
Eskubi-Turró arquitectes SLP
Contractor:

Infographics:
Mónica Barrio

Aquest projecte forma part de la remodelació integral de tota la urbanització del barri de Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, del que ja hem realitzat una primera fase. Aquest projecte, s’inclou dins una segona fase, de la qual, aquest és el primer àmbit.

L’àmbit central, l’ocupa el gran buit que salva el desnivell de més de 6 metres d’alçada entre la carretera d’accés BV-2002 i el barri de la Ciutat Cooperativa. És el principal accés de vianants al barri, i,  degut al seu fort pendent, podríem entendre’l com la seva principal façana. És un espai totalment fraccionat i disgregat.

Tot el front es tracta com una gran “façana” verda i tova, resolta amb un gran talús enjardinat. Tres són els elements de connexió que construeixen aquest espai: una escala, una rampa i l’ascensor. L’ escala es situa adjacent al bloc d’habitatges i transversal al talús. La rampa recorre de punta a punta l’amplada total del front, per tal de poder generar un recorregut més lineal i amable, que connecta els diferents replans de l’escala, generant diferents i alternatius recorreguts. Finalment, l’ascensor, situat  a l’altra extrem, es situa al costat de l’inicia de la passera de vianants de l’estació, erigint-se en l’element fita del conjunt i connectant les dues cotes.

Aquests elements de connexió defineixen els diferents elements de contenció. L’escala i l’ascensor delimiten el traçat dels dos murs transversals que tanquen el talús principal. Dos murs verticals de formigó, folrats de xapa corten, acoten l’espai del talús, tou i verd. Enmig d’aquest talús, apareix la rampa, que va construint les diferents terrasses, Els talussos tenen una proporció sempre de 1 a 3, deixant vistos els diferents murs que van construint la rampa. Aquests murs són de gabions, integrats dins el front verd, essent el suport ideal per les enfiladisses que es van plantant al llarg del seu recorregut.
Els nous aterrassaments permeten generar un plaça d’accés a cota del barri. La plaça, producte de l’operació de reomplenat de l’espai central,  es resol amb un pla horitzontal de sauló, obert al talús i lleugerament deprimit respecte les circulacions perimetrals.  És un espai acotat, delimitat pels mateixos gabions que construeixen les rampes i aixoplugat per una bona plantació d’arbres que  prolonguen el caràcter tou i verd de tot el front  a la cota del barri i genera un mirador del barri sobre el riu Llobregat.

Hem realitzat un acorat anàlisi de com minorar l’impacte ambiental de l’actuació, i dels futurs consums, alhora que cercar infiltrar la màxima aigua possible d’escorrentia dins el propi àmbit. En aquest sentit els gabions tenen una doble funció: actuen com l’element d’infiltració, quan es situen totalment enrasades, entre les zones pavimentades i les toves, i alhora, permeten no actuar com a pantalles impermeables, en la zona de murs de contenció.

El projecte també inclou el passatge d’accés a les escales 29-30 del bloc 6. És un dels entorns més degradats del barri. Es resol l’accessibilitat a aquest bloc i es genera un entorn més amable, per tal de potenciar la socialització de l’espai públic.

 

 

 

Projectes

Tots