Urban spaces of Ciutat Cooperativa

Home
Urban spaces of Ciutat Cooperativa

Urban spaces of Ciutat Cooperativa

COOPERATIVA1

COOPERATIVA2

COOPERATIVA03

COOPERATIVA6

COOPERATIVA11

2_coop_02A

3_coop_04B

4_23B

5_coop_08A

6_coop_12

7_19B

 

COOPERATIVA13

COOPERATIVA16

11_coop_27

10_coop_34

9_coop_17-37

 

8_coop_55

 

 

situacion_coop

 

 

 

fase1_coop

Passatge tipus

detall-palmera_coop

 

Passatge vial

detall-passatge1_coop

 

Passatge amb desnivell

detall-passatge3_coop-2

 

 

detall_jardinera_coop

 

emp_coop

 

 

Remodeling of urban spaces dels espais urbans of Ciutat Cooperativa district. Phase 1
c. Antoni Pujades/ c. Eduard Tolrà / c. L. Companys

Area:
8.400m2/4.125m2/1.260m2
Preliminary draft:
October 2010
Project:
Phase 1.1:  February 2011- April 2011
Phase 1.2: February 2013-July 2013
Executon: 
Phase 1.1: January 2013- April 2013
Phase 1.2.a: March 2014-July 2014
Phase 1.2.b: February 2015-July 2015
Phase 1.2.c: September 2015-February 2016
Client: 
AMB – Sant Boi de Llobregat City Council
Author:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Tecnical architect:
Núria Herrero
Contractor:
Phase 1.1 Obres i Serveis Roig SL
Phase 1.2 Coressa SA
Photography: 
Josep Casanovas

Projecte de remodelació integral de tota la urbanització del barri de Ciutat Cooperativa, un petit polígon de blocs d’habitatges dels anys 60, situat al nord de Sant Boi de Llobregat. Tot el conjunt, tant a nivell d’edificació com de la urbanització, té una imatge molt unitària amb una gran identitat veïnal.

A partir d’uns Estudis Previs, realitzats per l’AMB, s’estableixen els criteris bàsics d’intervenció, dividint el barri en diferents àmbits i fases. En aquests darrers sis anys, hem anat desenvolupant i construint el primer àmbit d’actuació, dividit en quatre fases d’obra (una per any).
El barri s’estructura a partir d’una rambla central i un conjunt de passatges transversals, molts d’ells de vianants. El principal problema que presenten aquests passatges, són unes grans jardineres d’obra sobre elevades, situades enmig dels passatges, que dificulten les relacions entre els diferents blocs. Aquests circulacions, és veuen més ofegades degut a la paulatina col·locació d’ascensors exteriors als blocs d’habitatge.
Els criteris principals són: establir un ordre intern d’actuació que doni resposta a les diferents necessitats, crear un barri adaptat que prioritzi els vianants, on es potenciï la convivència i l’ús dels espais exteriors, amb una mobilitat més senzilla. Un barri més amable i acollidor, sense barreres arquitectòniques i amb millors condicions d’accessibilitat, que mantingui l’ideari comunitari del barri, .
L’àmbit d’actuació és la primera illa d’habitatges formada pels quatre blocs, tres transversals i un horitzontal tancant el conjunt per la part superior. Aquest conjunt, conforma una macro-illa , on les circulacions viàries són exteriors, generant un entorn per vianants, amb una urbanització de secció única que permeti la màxima fluïdesa i relació de tot el conjunt.
Una de les apostes de la proposta és reforçar el caràcter vertebrador i d’eix principal del carrer Eduard Toldrà, cercant una millor relació amb tots els passatges perpendiculars. L’estructura actual d’aquest carrer és de rambla central amb carrils a banda i banda. La proposta planteja deixar només un carril de circulació al costat sud i convertir el del costat nord en un carril de servei d’accés restringit per afavorir la relació amb els passatges de la banda nord (on es troba la Fase 1).
Els passatges es resolen amb un únic pla inclinat, amb una rigola descentrada, tangencial als ascensors dels blocs, situats a la cara est. A partir del nou pla pavimentat, s’enderrocaran les  jardineres elevades, realitzant una selecció de l’arbrat existent, per tal de conservar les palmeres i les tipuanes més grans. Es construeixen unes grans jardineres elevades de màxim 4×4 metres d’acer corten que han de garantir la correcte supervivència dels arbres existents. Les jardineres  portaran incorporat en algun dels seus costats un banc de fusta.
El paviment de lloses prefabricades de formigó destonificat, el nou arbrat i la il·luminació amb unes lluminàries de leds, els bancs i les pilones són els elements que configuren aquest petit passatge. Tots aquests elements seran els que es repetiran en els pròxims passatges, per tal de donar una imatge unitària a totes les actuacions del barri.

 

Projectes

Tots