La Guinardera interior passages

Home
La Guinardera interior passages

La Guinardera interior passages

GUINARDERA_2 GUINARDERA_3 GUINARDERA_4 GUINARDERA_5 GUINARDERA_6 GUINARDERA_7 GUINARDERA_8 GUINARDERA_9 GUINARDERA_10 GUINARDERA_11 GUINARDERA_12 GUINARDERA_13 GUINARDERA_14 GUINARDERA_15     GUINARDERA_16     GUINARDERA_17_PLANTA     GUINARDERA_18_PASSATGE     GUINARDERA_19_ESCALA

Interior passages among housing blocks
c. Rabelais i c. Milton, Santa Coloma de Gramenet
Area: 2.000 m2
Project: November 2008- Desember 2008
Execution: February 2012 – September 2012
client:  AMB – Santa Coloma de Gramenet City Council
Author: Ar47 Estudi d’arquitectura
tecnical architect: Núria Herrero (AMB)
Contractor: Coynsa 2000 SL
Photography: Lluis Bernat

La proposta cerca una solució conjunta i unitària per tot l’àmbit. Dos elements unifiquen el conjunt: el paviment, resolt tot amb peça prefabricada de formigó de color gris destonificat, i les  jardineres de corten, amb la doble funció d’element de protecció dels habitatges en planta baixa i catifa de color de cada passatge. Topogràficament s’estableixen tres seccions base segons els diferents desnivells a salvar. Producte d’un conveni de cessió a l’Ajuntament de Santa Coloma, es planteja la reforma dels espais per a vianants situats en el conjunt de 16 blocs d’habitatges del barri de La Guinardera. El conjunt principal de blocs, s’organitza a partir d’un passatge central de 4 metres d’amplada. Els passatges transversals, situats entre cada bloc, van donant accés a cada edifici i connectant amb els carrer perimetrals. Un parell de dos blocs més, situats a cada banda dels carrers,  formen el total de la intervenció. Situat en plena muntanya, el terreny té una forta pendent, principalment, en la direcció transversal, amb la qual cosa molts blocs d’habitatges tenen problemes d’accessibilitat.

  1. El passatge amb pendent i secció única (zones amb poc pendent)
  2. L’escala-rampa amb jardinera a una banda i una rampa, per cotxets i carros d’anar a comprar a l’altre (pendents mitjanes).
  3. L’escala amb jardinera, per tal de protegir la privacitat dels habitatges situats a cota (zones de gran desnivell).

 S’ha optat per resoldre el paviment general amb peça petita de llamborda prefabricada sense bisell, menys en les zones amb transit rodat, amb secció única d’asfalt. Les escales i escales-rampa es resolen amb peça prefabricada de grans dimensions. Els escocells i jardineres seran de xapa corten.

 En el passatge longitudinal, un joc de juntes transversals i el ritme dels bàculs d’enllumenat, pauten el conjunt. En els diferents passatges transversals, les jardineres, donen el punt de color, dins la uniformitat de la proposta.

 En la part central del passatge, hi ha un eixamplament, formant una petita placeta. La proposta resol tota la plaça a cota del passatge eliminant tots els graons existents. Per tal de seguir protegint les finestres de la placeta (que ara queda a major cota), s’amplia el fossar actual, que es converteix en un parterre enjardinat.

 A nivell d’iluminació, s’eliminen tots els fanals situats a les façanes (amb evidents problemes d’iluminació intrusa en tots els habitatges de planta baixa i primera). Els bàculs rectangulars de menys de 4 metres d’alçada es  col·locats lleugerament  girats i separats de les façanes, amb una llum molt direccional i rasant, il.luminen tot l’àmbit, alhora que s’estructuren com l’element fita vertical que pauta tot el conjunt.

 La comunicació i col·laboració amb els veïns, tant durant la redacció del projecte com l’execució de l’obra, a estat molt important, amb un grau de satisfacció general molt gran i amb molt pocs problemes per ser una obra d’aquesta complexitat.

Projectes

Tots