New Catalunya Square

Home
New Catalunya Square

New Catalunya Square

ar47_catalunya_urban_2

ar47_catalunya_urban_3

ar47_catalunya_urban_4

ar47_catalunya_urban_5

ar47_catalunya_urban_6

ar47_catalunya_urban_7

ar47_catalunya_urban_8

ar47_catalunya_urban_9

ar47_catalunya_urban_10

ar47_catalunya_urban_11

ar47_catalunya_urban_ 12

ar47_catalunya_urban_14

ar47_catalunya_urban_15

ar47_catalunya_urban_16

ar47_catalunya_urban_17

 

New Catalunya Square
Sant Joan Despí

 Area:  
2.342,37m2
Project:
October  2014
 Execution:
March 2015- May 2015
Client:
AMB – Ajuntament de Sant Joan Despí
 Author:                                                              
Ar47 Estudi d’arquitectura
Contractor:
Microarquitectura
Moix, Serveis i Obres SL
Citelum Ibérica SA
 Photography:
Lluis Bernat – 4 photos.cat
Roberto Aparicio (obra)

Situada al centre Sant Joan Despí, la Plaça Catalunya és el buit generat per les construccions que van anar encerclant la masia de Can Negre, i que conformava la seva era principal. Aquesta masia, va ser totalment reformada per Josep Maria Jujol l’any 1926, transformant-la en un espectacular edifici catalogat com a BICN. L’any 2011, Josep Llobet va dirigir les obres de rehabilitació de tot l’edifici, que avui dia funciona com a Escola d’Arts. Prèviament, l’any 1.990 es va construir un aparcament soterrat en tota la plaça, i com a conseqüència es va convertir en una plaça dura ,on va desaparèixer tota la frondosa vegetació que hi havia a l’era original.

L’objecte de l’actuació és situar en l’àmbit de la Plaça un seguit d’elements, tant naturals com artificials, per tal de crear unes zones d’ombra que permetin gaudir de la plaça durant tot l’any i recuperin l’essència de l’estat original de l’era de Can Negre.  Es proposa una actuació integral a tota la plaça respectant l’actual paviment, de lloses romanes de formigó de color rogenc.
Per tal de redefinir els límits de la plaça, es disposen dos nous elements:

-1r: A la façana de ponent, es situa una pèrgola, com a element de referència dins la plaça, directament enfrontada amb la façana de Can Negre.

- 2n: S’amplia l’actual jardinera adjacent el Torrent d’en Negre, on es plantaran tres nous arbres i es construirà un gran banc continu. L’ampliació de la jardinera provoca que part de l’umbracle d’en Jujol quedi embegut dins la jardinera. El banc longitudinal de la jardinera, transcorre per sota gaudint d’ombra permanent.

Escampades per la plaça, es situen unes jardineres cilíndriques amb arbrat de petit port. Aquestes jardineres, d’acer corten, es podran moure segons les necessitats de les diferents activitats que s’hi vulguin desenvolupar.

 

 

 

Projectes

Tots