Sport court in La Guinardera

Home
Sport court in La Guinardera

Sport court in La Guinardera

ar47_pista_deportiva_milton_2

ar47_pista_deportiva_milton_3

ar47_pista_deportiva_milton_4

ar47_pista_deportiva_milton_5

ar47_pista_deportiva_milton_6

ar47_pista_deportiva_milton_7

ar47_pista_deportiva_milton_8

ar47_pista_deportiva_milton_9

ar47_pista_deportiva_milton_10_bn

ar47_pista_deportiva_milton_11

ar47_pista_deportiva_milton_12

ar47_pista_deportiva_milton_13

ar47_pista_deportiva_milton_14

ar47_pista_deportiva_milton_15

SPORT COURT IN LA GUINARDERA
Santa Coloma de Gramenet  

Superfície: 
1.165,19m2
Projecte: 
Novembre   2013- Febrer 2014  
Execució:
Març 2015- Juny 2015
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  
Autor:                                                             
Ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatge: 
B-lap
Constructor:
Voracys SL
Fotografies:                                      
Sergi Romero
Roger Jornet (obra)

Es tracta de l’ urbanització d’una pista esportiva i el seu entorn, al barri de la Guinardera, a Santa Coloma de Gramenet. Situat en una gran parcel·la sense urbanitzar, el projecte amplia l’àmbit d’actuació per tal de plantejar  una proposta integral de tot  l’entorn, a partir d’una urbanització tova. Es vol respectar les actuals traces d’aquest tros de muntanya, organitzada a partir dels dos aterrassaments principals, i amb un pressupost molt baix.

Es respecten les actuals traces d’aquest tros de terreny, organitzat a partir de dues terrasses principals. La pista esportiva es situa en la terrassa inferior, que s’amplia a partir de la construcció de murs perimetrals de gabions de formigó reciclat, i que tanquen la meitat de la pista. El fonament del mur longitudinal es col·loca cap a la pista, convertint-se en un banc corregut a tot al llarg del mur, rematat amb un acabat de taulons de fusta. La col·locació de la pista en la plataforma inferior, en facilita el seu tancament, ja que només caldrà “allargar” la tanca que la separa del tal·lus inferior i tancar els dos testers. Els murs de contenció es rematen amb una barana per la cara superior i que funciona com a tanca de la pista.

La connexió entre les dues plataformes es fa a partir d’una nova escala construïda enmig del tal·lus actual, amb taulons de fusta reciclada, integrant-se perfectament en l’entorn.

La proposta es planteja a partir d’un acurat anàlisi, tant topogràfic com de la seva vegetació i preexistències. Els criteris de sostenibilitat i paisatgisme estan presents en totes les decisions del projecte. Els materials són d’origen natural o de baix impacte ambiental. L’aigua de pluja es tracta per infiltració al terreny (igual com funciona avui dia) i tota l’ il·luminació és nova amb lluminàries amb làmpades led.

Projectes

Tots