Casa La Roca

Home
Casa La Roca

Casa La Roca

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

Entramado_ligero_ar47_6

 

Entramado_ligero_ar47_7

Entramado_ligero_ar47_8

 

Entramado_ligero_ar47_9

Habitatge unifamiliar aïllat
La Roca, Barcelona

Superfície:
209,92 m2
Projecte:  
gener 2015 – gener 2016
Execució:
abril 2016 – abril 2017
Promotor: 
privat
Autor:
Ar47 Estudi d’Arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor: 
Paleteria i Serralleria _ Construccions Sancas
Estructura de fusta i façana _ Verdaguer Germans
Instal·lacions _ ICH Instal·lacions
Fusteries exteriors _  Aluminis Iluro
Cobertes vegetals i jardineria _ Jardinatura
Fusteria interior _ Teodoro fusters
Il·luminació _ LUX114
Pintura _ Pintura decorativa Joan
Fotografies:
Adrià Goula

 

Es tracta d’un habitatge per una parella amb dos fills, on les premisses del projecte establien que: l’habitatge havia d’esgotar l’edificabilitat, donant la màxima ocupació en planta baixa, i el residual, en planta pis. No es volia aparcament ni soterrani, i es  cercava un habitatge funcional i sostenible.

L’habitatge es troba en un barri de nou creixement de cases unifamiliars. La parcel·la té unes proporcions rectangulars de 20x30m, amb orientació nord-est, i amb un lleuger pendent en el seu eix longitudinal. L’habitatge, de planta rectangular, ocupa tot el front longitudinal nord-est, per tal de gaudir d’un jardí amb sol tot el dia, generant una peça de poca profunditat. Es creen dos jardins: un primer, d’accés i a cota de carrer, i el principal (on es situa l’habitatge), terraplenat a cota superior, fins al fons de la parcel·la.

L’habitatge s’organitza amb totes les dependències principals gaudint de sol i vistes sobre el jardí, mentre que, a la franja posterior, es situen totes les cambres humides. El cos principal (de dues plantes d’alçada), acull la zona de dia, amb l’estar-menjador a doble alçada, i una planta pis, situada sobre la cuina i la zona de circulació. Aquesta planta pis, gaudeix de vistes sobre el Montseny i s’obre al doble espai de la casa.

Les proporcions rectangulars de la casa i la seva orientació sud-oest, permeten establir una façana principal captadora. En el menjador-estar (de doble alçada), la gran finestra alta, té com a funció ser l’element captador de la casa, durant els mesos de fred.

Tota la façana està protegida per una pèrgola bioclimàtica, que té una doble funció: generar un espai intermedi exterior cobert, que potenciï la relació interior-exterior, i alhora protegir la casa de l’assolejament de l’estiu, permetent tenir una relació directa amb el jardí. La poca profunditat de la casa, permet una òptima ventilació creuada de totes les dependències.

Constructivament, s’aposta per una construcció en sec i de baix impacte ambiental, amb parets i forjats de panells contralaminats de fusta amb grans gruixos d’aïllaments. Els sostres es deixen vistos de fusta, mentre que a les parets, es combinen les vistes amb les trasdosades de color blanc, generant uns espais molt confortables i acollidors. Totes les façanes seran ventilades amb acabat porcellànic i les cobertes seran enjardinades.

El sistema de climatització serà un terra radiant amb aerotèrmia, permetent refrigerar la casa a l’estiu, passant aigua pel terra radiant a 17ºC, evitant el sobreescalfament de la casa i generant una gran sensació de confort.

En aquest projecte hem tingut la responsabilitat de dirigir i coordinar tot l’equip d’industrials i tècnics, amb els quals hem fet la casa, muntant un gran equip professional i humà. Una gran experiència i un projecte del qual, ens en sentim molt satisfets.

 

Projectes

Tots