Casa a La Roca del Vallès

Home
Casa a La Roca del Vallès

Casa a La Roca del Vallès

Entramado_ligero_ar47_2

 

Entramado_ligero_ar47_31

 

Entramado_ligero_ar47_4

 

Entramado_ligero_ar47_5

 

Entramado_ligero_ar47_6

 

Entramado_ligero_ar47_7

Entramado_ligero_ar47_8

 

Entramado_ligero_ar47_9

Habitatge unifamiliar aïllat
La Roca, Barcelona

Superfície:
209,92 m2
Projecte:  
Gener 2015-Gener 2016
Execució:
prevista abril 2016
Promotor: 
privat
Autor:
Ar47 Estudi d’Arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor: 
diverses contractes
Imatges:
Robert Aparicio
Xabier López

Es tracta d’un habitatge per una parella amb dos fills on les premisses del projecte establien que l’habitatge havia d’esgotar l’edificabilitat, amb la màxima ocupació en planta baixa i el residual en planta pis. No es vol aparcament ni soterrani, i es busca un habitatge funcional i sostenible.

L’habitatge es situa en una parcel·la rectangular de 20×30 metres, amb lleuger pendent cap al carrer i una orientació sud-oest, en el seu eix longitudinal. La planta és rectangular i ocupa tot el front nord-est de la parcel·la, per tal de gaudir d’un jardí amb sol tot el dia. Es creen dos jardins, un jardí d’accés a cota del carrer, i el jardí principal (on es situa l’habitatge), terraplenat fins al fons de la parcel·la.

L’habitatge s’organitza amb totes les dependències principals gaudint de sol i de les vistes sobre el jardí, mentre que a la franja posterior es situen totes les cambres humides. El cos principal (de dues plantes d’alçada), acull la zona de dia, amb la sala d’estar-menjador a doble alçada, i una planta altell situada sobre la cuina i que s’obre al doble espai de la casa, gaudint de vistes sobre el Montseny.

Les proporcions rectangulars de la casa i la seva orientació sud-oest permeten establir una façana principal captadora de energia solar i oberta al jardí. En el menjador-estar, de doble alçada, hi ha una gran finestra alta, que té com a funció ser l’element captador de la casa.

Tota la façana està protegida per una pèrgola bioclimàtica que té una la doble funció: d’una banda, generar un espai intermedi, cobert però exterior, que potenciï la relació interior-exterior, i d’altra té la funció de protegir la casa de l’assolellament de l’estiu. La poca profunditat de la casa, permet una òptima ventilació creuada.

Constructivament s’aposta per una construcció en sec i de baix impacte ambiental, amb parets i forjats de panells contra laminats de fusta amb grans gruixos d’aïllaments. Els sostres es deixen vistos en fusta, i les parets es combinen algunes de vistes amb de color blanc, generant uns espais molt confortables i acollidors. Totes les façanes són ventilades amb acabat en gres porcellànic i les cobertes,  enjardinades.

El sistema de climatització serà un terra radiant amb aerotèrmia, permetent escalfar la casa a l’hivern amb baixa temperatura, i refrigerar la casa a l’estiu, passant aigua pel terra radiant a 17º, evitant el sobreescalfament de la casa i generant una gran sensació de confort.

 

Projectes

Tots