Casa a Vallcarca

Home
Casa a Vallcarca

Casa a Vallcarca

ar47_rubens_2

ar47_rubens_3

ar47_rubens_4

ar47_rubens_5

ar47_rubens_6

ar47_rubens_7

ar47_rubens_8

ar47_rubens_fachada_13 ar47_rubens_fotoplano_9

\Ar-47-40-despatxComunicació1. NOVA WEB 20131.FITXES PROJ

\Ar-47-40-despatxComunicació1. NOVA WEB 20131.FITXES PROJ\Ar-47-40-despatxComunicació1. NOVA WEB 20131.FITXES PROJ

ar47_rubens_fachada_13

\Ar-47-40-despatxComunicació1. NOVA WEB 20131.FITXES PROJ

\Ar-47-40-despatxComunicació1. NOVA WEB 20131.FITXES PROJ

 

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entremitgeres
Vallcarca, Barcelona

Superfície:
Superfície interior reformada (F1): 108,42m2
Superfície exterior ampliada (F2): 43,10m2
Projecte:  
F1: Febrer 2014-Març 2014
F2: Març 2015- Maig 2015
Execució:
F1:   Juliol 2014- Desembre 2014
F2:   Setembre 2015-Desembre 2015
Promotor: 
privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor: 
Dex-nivell (interior)
Sancas (terrassa)
Façanes Taragüell-Borrell (façana)
Fotografia: Lluis Bernat (4photos.cat)

Situada en el barri de Vallcarca, es tracta d’una casa de cos de mitjans del segle passat. Emplaçada en una parcel·la de fort pendent, la casa té planta baixa i una planta soterrani, que connecta amb el pati interior. Aquest, té dos nivells, un a cota de planta soterrani i un altre inferior, on es troba el jardí de la casa.

La casa havia estat ocupada fins fa pocs anys, i presentava un bon estat de conservació. Es tracta d’una propietat familiar, construïda pels avis de l’actual propietari. Amb aquestes dues premisses, el primer objectiu de la rehabilitació és adaptar la casa a les noves exigències funcionals, de confort i d’eficiència necessàries avui dia, respectant i mantenint les màximes traces possibles de l’habitatge original. A nivell de distribució, es tenien que repensar les cambres humides de l’habitatge. Quan preparàvem el projecte, els propietaris van veure en una botiga una cuina d’exposició que es venia a molt bon preu. Es tracta d’una cuina en illa amb un doble sobre de marbre que es plega i desplega, generant un taulell per menjar o amagant els focs i la pica. La cuina incloïa un conjunt de 4 armaris alts, on anava una nevera i congelador panelats. El repte va ser col·locar i integrar la cuina dins la casa, generant una cuina menjador com a epicentre de l’habitatge.

L’habitatge té unes vistes espectaculars sobre Barcelona i el Parc Güell en la seva façana interior, orientada a sud, però sense relació directa amb l’exterior. El fet de no tenir la profunditat edificable esgotada, ens va permetre la creació d’una gran terrassa exterior, i un balcó corregut en tota la façana. Com que totes les finestres de les habitacions eren balconeres, no va caler canviar les fusteries exteriors, les quals es van rehabilitar, canviant vidres i porticons. Aquesta nova gran terrassa es construeix amb una lleugera estructura metàl·lica i un enllistonat de delgues de fusta.

L’obra es realitza en dues fases, en una primera es va fer tota la  rehabilitació interior. Posteriorment, ja amb la casa habitada, es va fer l’ampliació exterior i la façana interior, la qual va ser rehabilitada totalment, col·locant un sistema SATE d’aïllament per l’exterior.

Projectes

Tots