Casa de cos de fusta

Home
Casa de cos de fusta

Casa de cos de fusta

2_SECC_FUGADA

 

 

3_ALÇAT_CARRER

 

 

7_PLANTA_COBERTA

 

4_PLANTA-BAIXA

 

 

5_PLANTA-PRIMERA

 

 

6_PLANTA-SEGONA

 

 

8_SECCIO-LONG

 

 

9-ALÇATS

 

 

10_CONSTRUCTIVA

 

 

11_DETALLS-ESCALA

 

CASA DE COS DE FUSTA
Mataró

Superfície: 
138m2
Projecte: 
Octubre 2018-Febrer 2020
Obra: 
Febrer 2020- prevista Desembre 2020
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor:
Sancas Construccions
Estructura fusta:
Germans Verdaguer
Col·laboradors:
Nèlida López Silva, Jaime Sheehan Tejero, Malina Lambrache
Imatges:
Modelat 3D i infografia: Jaime Sheehan Tejero

 

Aquest projecte es situa al barri de l’Havana de Mataró, un barri on casualment, es concentren gran part de les obres del despatx dels últims anys. L’àmbit del projecte conserva les traces originals dels carrers de Mataró, de cases de cos, on es mantenen gran part de les construccions originals.

La parcel·la té una forma trapezoidal que la fa molt diferent de les parcel·les rectangulars de les típiques cases de cos de totes les viles del Maresme. Degut a la poca profunditat, tant de la parcel·la com del pati interior d’illa, i el fet que el programa funcional no esgoti l’edificabilitat, es planteja un habitatge compacte, poc profund (15 metres), que permet la creació d’un pati de 5x3m. D’aquesta manera s’aconsegueix una façana millor il·luminada i un espai on poder gaudir de l’exterior.

Per aprofitar aquestes condicions d’assolellament i vistes, es situen la terrasa i les estances de dia principals en planta primera, delegant a la planta baixa l’aparcament, el safareig i una sala polivalent. Aquestes últimes reben la llum natural procedent del pati on, tot i estar cobert, hi plou i permet ventilar. La zona de nit està formada per tres habitacions i es situa en la segona planta.

L’edifici s’organitza en tres crugies estructurals i funcionals. En la crugia central hi trobem els espais de distribució (l’escala i la previsió de l’ascensor) i els banys en ambdues plantes. En la crugia interior i més curta, s’hi troben, en planta baixa, el safareig i la sala polivalent; en planta pis s’hi acull la cuina i el menjador, que comuniquen directament amb la terrassa i, en la segona planta s’hi ubica l’habitació suite. La sala d’estar es situa en la crugia que dona a carrer, ja que les seves necessitats lumíniques i de connexió amb el pati són menors. En planta segona, en la crugia exterior hi ha les dues habitacions pels infants.

La coberta a dues aigües es decala en la part central per tal de generar un lluernari orientat a nord que dona llum a l’escala i al bany interior. Aquest lluernari actua com exutori a l’estiu, assegurant una òptima ventilació creuada. La poca profunditat de l’edificació i el lluernari central garanteixen el confort lumínic en totes les dependències interiors.

A nivell formal, el fort caràcter patrimonial del carrer invita a composar una façana principal seguint els criteris de les antigues cases de cos, amb dos eixos, un de principal, on es situa la porta del garatge i el balcó i un segon eix, amb obertures de menors dimensions. En aquesta façana, les fusteries son de fusta amb persianes tradicionals de corda per l’exterior del tipus alacantines. En les interiors, la fusteria és metàl·lica i amb porticons.

Constructivament s’aposta per una construcció en sec de forjats de bigues i taulells de fusta, cobertes d’entramat lleuger de fusta i parets de contralaminat. La fusta ens aporta matèria d’origen natural, de cicle tancat, de baix impacte ambiental, amb unes prestacions mecàniques i tèrmiques excel·lents i un acabat fantàstic, amable i de qualitat. També s’han recuperat, abans d’enderrocar-la, el màxim d’elements patrimonials de l’antiga casa, com ara les portes interiors i el terra hidràulic, per tal de garantir la memòria del lloc.

Projectes

Tots