Casal de Joves Altimira

Home
Casal de Joves Altimira

Casal de Joves Altimira

1_ar47_casal_joves_altimira

2_ar47_casal_joves_altimira

33_ar47_casal_joves_altimira

3_ar47_casal_joves_altimira

4_ar47_casal_joves_altimira

5_ar47_casal_joves_altimira

 

 

8_ar47_ea2

8_ar47_casal-_joves_altimira2

 

 

8_ar47_casal_joves_altimira

 

noticies_ar47_dest_casal

 

14_ar47_casal_joves_altimira_emp

 

 

 

10_ar47_casal_joves_altimira

 

 

 

 

10_ar47_casal_joves_altimira_plantes

 

 

 

11_ar47_casal_joves_altimira

 

 

12_ar47_casal_joves_altimira

 

 

14_ar47_casal_joves_altimira

 

 

Remodelació dels espais exteriors del Casal de Joves  Altimira i reforma parcial dels interiors
Passeig del Pont, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
Edificació: 218 m2
Urbanització: 1.134,71 m2
Projecte:
Desembre 2013 –Abril 2014
Execució:
Gener 2015-Juny 2015
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Instal.lacions:
Lavola
Promotor:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Constructor:
Voracys
Fotografia:
Sergi Romero
Robert Aparicio (obra)

El projecte i l’obra del Casal de Joves Altimira de Cerdanyola del Vallès, comprenien un conjunt d’intervencions tant interiors com exteriors, de l’edifici i el seu entorn.

Com a conseqüència de la crisis d’aquests darrers anys, molts ajuntaments han tingut que replantejar-se la política dels equipaments, enfront la impossibilitat de construir-ne de nous, sorgeix la necessitat de, amb unes inversions menors, rehabilitar, actualitzar i remodelar l’actual parc d’equipaments.  Amb un baix pressupost, en aquesta actuació, s’han abordat les principals necessitats d’aquest equipament.

A nivell d’interior,  la reforma parcial, dóna resposta a les noves necessitats funcionals dels usuaris. S’habiliten dues sales en planta baixa, una d’ús polivalent i l’altra per a tallers, i es crea una nova sala en planta pis.

També es dóna solució als actuals problemes d’accessibilitat del Casal de Joves, construint un ascensor interior i una nova escala exterior. Això permet que els  bocs d’assaig per a músics, puguin funcionar en horaris independents als del Casal.

Per últim, s’aposta per anar adaptant el Casal a les noves exigències de sostenibilitat i eficiència energètica. Es reforça l’aïllament en tots els paraments de façana on s’actua, i es canvien algunes de les fusteries exteriors, per tal de millorar les condicions tèrmiques i acústiques.

 A nivell d’exterior es planteja la reforma de la urbanització de l’espai exterior davant del Casal, que tenia un paviment provisional de formigó que estava en molt mal estat.  La nova pavimentació i il·luminació milloren aquest espai relacionat amb l’edifici, podent esdevenir un lloc on dur a terme jocs i activitats pels joves i alhora connectat al Passeig del Riu i la ciutat.
Pel que fa a la jardineria, es mantenen la majoria d’arbres actuals de l’àmbit. A partir dels arbres existents, es crea una nova alineació d’arbrat entre el Passeig i l’edifici, que acota i recull  l’espai del Casal. Al fons, on hi havia les grades, es construeix un gran parterre verd elevat per tal d’aconseguir un fons verd, el mur del qual esdevé un llarg banc de formigó prefabricat perfectament ombrejat.

Projectes

Tots