Ciutat esportiva de la Agrupación Deportiva Alcorcón

Home
Ciutat esportiva de la Agrupación Deportiva Alcorcón

Ciutat esportiva de la Agrupación Deportiva Alcorcón

ada-ciutat-esportiva-(5)

 

ada-ciutat-esportiva-(7)

 

ada-ciutat-esportiva-(1)

 

ada-ciutat-esportiva-(3)

 

ada-ciutat-esportiva-(4)

 

ada-ciutat-esportiva-(2)

 

ada-ciutat-esportiva-(4a)

 

 

Ciutat esportiva de la Agrupación Deportiva Alcorcón
Escola de futbol, remodelació de l’estadi i residència esportiva
Alcorcón

Superfície:
40.742 m²     (ciutat esportiva i estadi)
16.676 m²      (urbanització i fan-zone)
Projecte:
Març 2017 – Maig 2017
Promotor:
Agrupación Deportiva Alcorcón
Autor:
BCQ arquitectura barcelona
Ar47 Estudi d’arquitectura
Modelatge 3D:
Oriol Lloret (Ar47 Estudi d’arquitectura)
Infografia:
BCQ arquitectura barcelona
Oriol Lloret (Ar47 Estudi d’arquitectura)

 

El projecte de la nova ciutat esportiva està format per la construcció d’una nova escola de futbol, i d’una residència esportiva, així com la remodelació del seu estadi.

Sota la voluntat d’esdevenir un centre catalitzador de l’activitat esportiva al municipi i plenament identificat amb els habitants d’Alcorcón i el sistema d’equipaments esportius d’aquest municipi, es proposa que la nova ciutat esportiva sigui un centre d’integració social.

El projecte es localitza als terrenys contigus a l’actual espai esportiu municipal, per d’aquesta manera poder-ne completar, ampliar i impulsar-ne la seva activitat. Es proposa que la nova activitat esportiva d’Alcorcón es constitueixi com un centre nacional i internacional de foment i coneixement del futbol des d’on s’ensenyi i es difonguin els valors i el joc del futbol.

En termes urbanístics es proposa una nova ciutat esportiva d’Alcorcón explícitament imbricada al teixit urbà existent al sud-est de la població d’Alcorcón, complementant i enriquint en capacitat i plurifuncionalitat els teixits urbans ja existents.

  1. L’encaix urbà i territorial de la nova ciutat esportiva
  2. Les diferents zones de la nova àrea esportiva

Es proposen tres àrees principals:

  • Àrea d’educació i Escola de futbol

L’edifici de l’escola i serveis es situa a la franja central entre els camps d’entrenament, i per tant, l’accés principal es realitza per l’eix de vianants. L’edifici s’assimila a un gran pòrtic que s’obri a ambdós costats, totalment permeable a la planta baixa (el nivell dels camps d’entrenament), i que serveix de protecció al sol o a la pluja, com aulari a l’aire lliure o com espai de reunió amb els familiars els dies de visita.

Un part significativa de la planta superior de l’edifici és una terrassa oberta que domina a poca altura sobre els camps d’entrenament, de manera que situant el restaurant-bar, protegit amb una pèrgola, podrà esdevenir una tribuna-mirador des d’on es pot observar l’evolució dels entrenaments.

  • La zona de competició – l’Estadi municipal Santo Domingo

Es proposa una significativa millora de les condicions d’ús i la imatge de l’estadi, així com una remodelació dels seus sistemes d’accés i evacuació. Per aconseguir-ho es planteja completar el fòrum de l’estadi, tancant les graderies a les cantonades, una nova façana perimetral, i una marquesina en l’accés principal a l’estadi, situada enfront la ciutat esportiva sobre la nova plataforma d’activitats.

Aquest espai té una dimensió suficient per allotjar un gran flux de persones especialment en els moments d’accés o desallotjament de l’estadi, i també permet la instal·lació d’una zona comercial efímera o “fan zone” durant els dies de partit, així com activitat lúdiques de tot tipus a l’aire lliure.

  • La zona residencial-Residència esportiva

Es situa en el cor d’un tranquil barri residencial entre dos equipaments existents, una guarderia infantil i una biblioteca pública. Es proposa habilitar un passatge per vianants entre els dos carrers i que acaba conformant el passeig principal de la ciutat esportiva.

La nova residència es disposa en dos volums principals units per un cos horitzontal en planta baixa, responent així a la necessitat d’adaptar l’edifici a la morfologia del barri i facilitant la seva construcció per fases.

Les plantes superiors estan destinades a les habitacions dels escolars, les quals seran espaioses i ben ventilades i il·luminades. Totes inclouen zones d’estudi, vestidors i banys independents.

Projectes

Tots