Condicionament de l’edifici d’administració de la Model de Barcelona per a usos provisionals

Home
Condicionament de l'edifici d'administració de la Model de Barcelona per a usos provisionals

Condicionament de l’edifici d’administració de la Model de Barcelona per a usos provisionals

z

z (2)

 

3_ar47_preso_model_sala_actes 

4_ar47_preso_model_sala

5_ar47_preso_model_banys

z (2)

 

7_ar47_preso_model_general

 

8_ar47_preso_model_claustre

 

9_ar47_preso_model_obra

 

 

10_ar47_preso_model_obra

 

 

11_ar47_preso_model_obra

 

14_ar47_preso_model_lavabo

 

 

13_ar47_preso_model_lavabo

 

14_ar47_preso_model_lavabo

 

16_ar47_preso_model_estat_actual

 

 

17_ar47_preso_model_estat_actual

 

 

18_ar47_preso_model_estat_actual

 

Projecte de Condicionament per a usos provisionals de l’edifici d’administració de la Model
Carrer Entença 155 , Barcelona

Superfície:
3379m²
Projecte: 
Setembre 2017 – Juny 2018
Obra fase 1: 
Gener 2018 – Maig 2018
Promotor: 
Ajuntament de Barcelona
Constructor:
Teknifika
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Col·laboradors:
Oriol Lloret
Ivana Rossell – Estudi acústic
Prats.Ing – Enginyeria d’instal·lacions
Imatges:
Daniel Meseguer
Fotografia:
Roger Jornet i Oriol Lloret

Per tal de poder obrir l’antiga Presó Model a la Ciutat de Barcelona, es planteja realitzar un conjunt d’actuacions de condicionament per habilitar per a usos provisionals, la planta baixa de l’edifici d’Administració de la Model.
La presó Model es va inaugurar l’any 1904 amb una superfície que ocupava dues illes de l’Eixample. Es tracta d’un recinte tancat i hermètic, situat aleshores lluny de l’entorn residencial, i que, amb el pas dels anys, s’insereix plenament a la trama urbana. La presó estava dividida en tres grans cossos, els dos laterals, dedicats a administració i a un futur correccional, i el central, destinat a presó preventiva. El cos central està constituït per un cos central poligonal (panòptic) destinat originàriament a capella, del qual neixen radialment sis galeries de planta baixa i dos pisos, que allotjaven un total de 600 cel·les.

L’edifici Administratiu dóna accés al recinte des del carrer d’Entença i està fora del recinte emmurallat. S’organitza al voltant d’un claustre de proporcions quadrades, amb l’edificació de les dues plantes superiors reculades. L’edifici tenia la funció d’accés a la presó, vestíbul i administració, i originàriament, habitatges dels principals funcionaris de la Presó.

Totes les sales de la planta baixa donen al claustre, tenen uns 4,8 metres d’alçada lliure i uns 140 m² de superfície cadascuna. Actualment totes aquestes sales han estat reformades i alterades. La principal alteració és l’aparició de plantes altells en tres d’elles. La majoria d’aquests espais presenten un bon estat de conservació, però han perdut totalment la seva essència original.
S’estableixen, amb els tècnics municipals, els criteris principals que han de guiar el projecte:
– Analitzar i preservar el màxim d’elements originals de l’edifici.
– Actuar netejant-lo superposat per recuperar l’espai original.
Conservar l’essència de l’edifici, alterant, el mínim possible, les edificacions originals.
-Actuar amb criteris de PROVISIONALITAT, és a dir, una arquitectura REVERSIBLE, que es pugui DESMUNTAR, on es pugui llegir perfectament el que és nou i el que és vell.
-L’actuació principal serà donar accessibilitat i habitabilitat als espais per tal de poder donar uns nous usos provisionals.
A partir dels objectius establerts prèviament, s’estudia l’estat de tota la planta baixa, analitzant les potencialitats de cada una de les grans sales que conformen el conjunt. L’actuació principal serà l’enderroc de tots els altells, i la neteja de les diferents distribucions per recuperar l’espai original.

A nivell funcional, les diferents sales s’organitzen creant: Una sala d’actes, que se situa en l’antiga sala d’espera. L’elecció d’aquesta sala és per ser l’única actualment diàfana i que presenta la possibilitat de mantenir-ne més elements originals.

Els espais de Direcció i el Cos de Guàrdia, es netegen d’envans i altells, transformant-se en sala d’exposicions i sala polivalent. La zona d’administració, se situa en la sala d’Arxius, que és l’única que manté l’altell. El nou paquet de banys i logística, se situa en l’antiga Gerència i Administració, zona en la qual ja hi havia un antic paquet de banys. Les obres de construcció d’aquests nous banys ja s’han realitzat, per tal de poder-los servir durant les diferents activitats i visites guiades que s’han començat a fer a la Model.

Projectes

Tots