Façana i nou vestíbul del Mercat de Les Fontetes

Home
Façana i nou vestíbul del Mercat de Les Fontetes

Façana i nou vestíbul del Mercat de Les Fontetes

1_MercatFontetes-EA-acces-principal

 

 

 

 

 

 

 

2_MercatFontetes-vista-acces-nordest

2_MercatFontetes-EA-acces-nordest

 

 

 

 

 

 

3_MercatFontetes-vista-acces-velazquez

3_MercatFontetes-EA-acces-velazquez

 

 

 

 

 

 

 

13_renders

 

01-MercatFontetes-Situacio

 

8-MercatFontetes-EA

11-MercatFontetes-modul-detall-alçat-nord

11-MercatFontetes-modul-detall-alçat-sud

 

Rehabilitació de la façana i ampliació del Mercat de Les Fontetes
Plaça del Pla de les Alzines, s/n, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
Ampliació: 93.00m²
Reforma: 709.09m²
Total: 802.09m²
Projecte:
Octubre 2017
Obra:
Agost 2018-en obra
Promotor:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Constructor:
Mon vertical
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Col·laboradors:
Lavola (càlcul instal·lacions)
Imatges:
Modelat 3D: Gerard Izquierdo
Infografia: Oriol Lloret

El Mercat de les Fontetes és un dels dos principals mercats de Cerdanyola, i un dels més importants de la comarca i gaudeix d’una animada vida comercial.

Construït l’any 1.965, el Mercat està composat per dos volums decalats entre si i són característiques les voltes de canó de la coberta.

Durant el 50 anys de vida d’aquest equipament, són poques les intervencions efectuades, i principalment de manteniment. A partir dels Estudis de Millora, redactats per nosaltres mateixos (2005), s’han anat fent un seguit d’actuacions de remodelació i actualitzacions en el Mercat: canvi de paviment, la urbanització de la nova plaça desviant el carrer dels Reis, el soterrament del moll de descàrrega, la ubicació de la recollida de residus a la façana lateral i recentment, la nova coberta i l’eliminació del fibrociment en l’edifici, que culminaran amb la remodelació de la façana.

L’emplaçament del mercat és privilegiat, davant d’una gran plaça dura, que delimita amb el Riu Sec, i al costat de l’Avinguda de la Primavera, una de les principals artèries que connecta, el centre de la ciutat amb tota la zona comercial, i amb l’estació.

Per contra, és un equipament molt tancat, molt poc relacionat amb l’entorn, i sense un accés principal, amb  diverses entrades de la mateixa mida disposades més o menys equidistants al llarg de tot el perímetre de les dues façanes longitudinals. La creació de la plaça entre el Mercat i el riu ara ja fa uns anys, crida a que l’espai de relació que aquesta configura s’estengui a l’interior del Mercat i que la transició entre els dos espais es faci de manera més amable.

L’actual façana del Mercat s’organitza a partir de tres franges horitzontals: un sòcol d’obra vista on es pot veure en relleu els pilars de l’estructura de formigó, una segona franja de peces de gressite ceràmic de color blanc, i  per sobre d’aquesta, les voltes de la coberta, amb un tancament de parament translúcid.

Destaca especialment l’impacte visual de la instal·lació del sistema de climatització per aire, a sobre les entrades de l’equipament.

Per tant, els objectius que vol assolir la reforma de l’equipament són:
-Donar una imatge nova al mercat.
-Potenciar la connectivitat amb l’exterior.
-Generar  nous espais, exterior e interior, que esdevinguin llocs per desenvolupar noves activitats
-Millorar el comportament energètic de l’edifici, tant tèrmic com lumínic.

Per assolir aquests objectius les actuacions proposades són:

REMODELACIÓ FAÇANA nord desplaçant-la al plà de les entrades existents per fer una nova façana vidriada i transparent, que esdevindrà el nou gran aparador del Mercat. Un aparador dinàmic i viu, on el Mercat i ciutat es relacionaran i dialogaran. S’eliminen les barreres arquitectòniques, i aquest desplaçament de la façana implica la construcció d’una nova coberta que esdevindrà un espai de reserva d’instal·lacions.

CREACIÓ D’UN NOU VESTÍBUL. Aquesta operació de trasllat de la façana cap a l’exterior genera un espai d’accés vidriat que incorpora el passadís lateral, i on es poden realitzar activitats, i fins i tot, col·locar una zona de taules de bar i guixetes pels usuaris.

CONSTRUCCIÓ DE LA PÈRGOLA EXTERIOR, un gran pali d’estructura metàl.lica i a doble alçada que esdevindrà un espai de relació exterior, on es situarà la terrassa del bar, la façana del qual serà totalment remodelada, substituint el parament existent per nova fusteria que permeti una obertura pràcticament total.
La pèrgola suportarà un entramat de delgues de fusta a la cara inferior, que permet l’entrada tamisada de llum, i una coberta de policarbonat transparent per protegir de la pluja. Aquestes delgues i paraments inferiors, i el fals sostre del nou vestíbul es tractaran amb la mateixa fusta termotractrada, per donar continuïtat a l’espai i convidar a entrar al mercat.

NOU PARAMENT VERTICAL al llarg de tot el perímetre de la façana superposat a la franja de gressite existent per recollir i amagar les diferents maquinàries situades sobre els accessos. Aquest parament oculta, a la part ampliada del mercat, un espai sobre la coberta que permet disposar elements d’instal·lacions nous, així com reubicar-ne d’altres.
Es tracta d’un element que permetrà donar una visió unitària de les diferents façanes a partir d’un entramat lleuger de suport per a la posterior col.locació de la xapa ondulada perforada lacada. L’espai entremig permet la ubicació de l’aïllament tèrmic.

RECUPERACIÓ DELS LLUERNARIS de totes les voltes del mercat. Es canviaran tots els vidres, per nous vidres amb cambra per tal de recuperar la projecció visual d’aquest elements tan des de l’interior com des de l’exterior. Per evitar l’assolellament directe dins el mercat, es col·locaran uns sistemes brise-soleil amb lamel·les a la façana sud.
Els brise-soleils són també de xapa, així com el parament vertical.

CONSERVACIÓ DEL SÒCOL CERÀMIC existent, es rehabilitarà conservant l’estètica actual, emfatitzant mitjançant el tractament de color, l’estructura portant característica del conjunt.

Paral·lelament a aquestes actuacions, i aprofitant les obres pertinents per tal de destorbar el mínim l’activitat del mercat, es plantegen dues operacions més que no estaven però, incloses en els estudis de millora redactats.

Aquestes operacions són:

REFORMA DEL BANY ACTUAL de discapacitats i el magatzem situat a l’emplaçament de l’antiga tolva, per a la construcció d’uns nous banys adaptats en planta baixa d’ús públic. Aquesta actuació implica el tancament de l’entrada de mercaderies situada en planta baixa al carrer Velázquez.

IMPERMEABILITZACIÓ de les parades i el passadís de venda de peix. Per tal d’eliminar les filtracions d’aigua al subsòl del mercat, que s’acaben manifestant a l’antic soterrani on estan situades les cambres de conservació.

 Noticia obra

Projectes

Tots