Habitatge a la Sagrada Família

Home
Habitatge a la Sagrada Família

Habitatge a la Sagrada Família

AR47_reforma_lepant_2

AR47_reforma_lepant_3

AR47_reforma_lepant_4

AR47_reforma_lepant_5

AR47_reforma_lepant_6

AR47_reforma_lepant_7

AR47_reforma_lepant_8

AR47_reforma_lepant_9_obra

 

 

AR47_reforma_lepant_10_planta3

 

 

 

AR47_reforma_lepant_11_seccio

 

 

\Ar-47-40-despatxComunicació1. NOVA WEB 20131.FITXES PROJ

 

 

AR47_reforma_lepant_12_EA_planta

 

 

Reforma d’habitatge a La Sagrada Família
Lepant, Barcelona

Superfície:
82,17m2
Projecte:
Setembre 2011 –Octubre 2011
Execució:
Novembre 2011-Abril 2012
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Promotor:
Privat
Constructor
Juan Pe Manzano Fernández
Fuster:
Jordi Martínez
Serraller:
Eduard Góngora
Alumini;
Aluminis Juan Gómez
Vidrer:
Vidres Reixac
Fotografia:
Adrià Goula
Roger Jornet (foto d’obra)

Es tracta de la rehabilitació d’un habitatge situat a la planta segona d’un edifici plurifamiliar de nou plantes d’alçada situat al barri de l’Eixample. L’habitatge té proporcions quadrades i estructura de murs de càrrega: s’organitza en tres crugies paral·leles a façana, amb una central, que divideix l’habitatge en dues parts.

És un projecte que vam començar per assessorar i fer el càlcul estructural. Un cop vam començar a treballar, veient al bona sintonia existent, vam dissenyar junt amb la propietat, tota la reforma.

S’eliminen distribuïdors i passadissos per tal de generar dos grans espais de dia: una gran zona d’estar a la part exterior i una cuina-office distribuïdor a la part interior. Per tal de connectar aquests dos espais s’amplien les obertures en els murs de càrrega (objecte original de l’encàrrec). L’objectiu, era comunicar el màxim les dues estances mitjançant una única obertura de quasi tota l’amplada, però una vegada vam fer els càlculs, ens vam adonar que les càrregues eren molt grans i que només podíem ampliar els passos existents.

La preocupació dels veïns en assabentar-se de que volíem tocar les parets estructurals (tot i tenir tots els permisos en regla) va obligar a la presència d’un segon tècnic (proposat per la comunitat) per supervisar les obres. Això va convertir les visites d’obra en un autèntic camarot dels germans Marx, on tècnics, veïns i paletes discutien sobre cada detall de soldadura i perfils a col·locar. La desconfiança d’algun veí va provocar moments molt tensos, reunions maratonianes i informes absurds sobre soldadures… però finalment ens van deixar acabar l’obra.

Ens fa molta il·lusió veure l’estat actual de la casa, on la sensibilitat de la propietat per cuidar-la i decorar-la es percep en cada racó. A més a més, hem tingut la gran sort que són amics personals de l’Adrià Goula que ens ha fet un reportatge fotogràfic magnífic!!

Projectes

Tots