Obertures dels murs de La Model

Home
Obertures dels murs de La Model

Obertures dels murs de La Model

1.lamodel_ar47_boamistura1.-lamodel_ar47_boamistura_71

2.-lamodel_ar47_boamistura_71

4.lamodel_ar47_boamistura_71

5.-lamodel_ar47_boamistura_71

6.-lamodel_ar47_boamistura_71

7. lamodel_ar47_boamistura_71

8. lamodel_ar47_boamistura_81

9. lamodel_ar47_boamistura_91

10. lamodel_ar47_boamistura_171

11. lamodel_ar47_boamistura_181

12. lamodel_ar47_boamistura_131

14. -lamodel_ar47_boamistura_131

 

13. lamodel_ar47_murs

14. lamodel_ar47_murs_2

Layout1

1. planta anim
Layout1
detall

NOVES FINESTRES DELS MURS DELS PATIS DE LA MODEL

Carrer Roselló , Barcelona
 
Superfície:
– m²
Projecte: 
Desembre 2018
Obra: 
Juliol 2019
Promotor: 
Ajuntament de Barcelona
Constructor:
MONTACAN, SCCL
Autor proyecto arquitectonico:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Autors instal·lació artística:
Boamistura
Col·laboradors:
Oriol Lloret
Adriano Occhibelli
Malina Lambrache
Fotografies:
Adrià Goula
Boamistura

Hem foradat l’emblemàtic mur de la presó de la Model amb unes obertures que permeten establir un diàleg visual entre l’exterior i l’interior de la presó. Aquesta actuació es una de les primeres intervencions en aquest equipament per tal d’obrir la presó a la ciutat, en aquest cas provocant una interacció entre el vianant i l’interior del pati de la Model, per fer-lo partícip i iniciar un diàleg visual entre l’exterior i l’interior.

En l’interior del dit pati s’ha fet una instal·lació artística per tal que la ciutadania prengui consciencia del valor patrimonial i arquitectònic del complex. Les obertures es conformen com a marcs metàl·lics d’acer corten retallats en el doble mur existent amb un vidre fix per la cara interior. L’operació és una actuació senzilla i àgil d’execució, alterant mínimament els elements existents i les instal·lacions que circulen pel camí de Ronda (l’espai entre murs)

Les finestres, tant les del mur exterior com les del mur interior, tenen forma atrompetada, simètrica o asimètrica, buscant angles i alineacions visuals concretes des de l’exterior fins a l’interior, per tal de per permetre la visió interior de l’espai i de la instal·lació artística del  col·lectiu BoaMistura, ubicada dins el pati, consistent en jocs de visuals i paraules escrites que ressalten en els tristos paraments de la presó.

Projectes

Tots