Plaça Font del Lleó

Home
Plaça Font del Lleó

Plaça Font del Lleó

1_ar47_fontdellleó_caldesdemontbui

3_ar47_fontdellleó

4_ar47_fontdellleó

5_ar47_fontdellleó

6_ar47_fontdellleó

7_ar47_fontdellleó

8_ar47_fontdellleó

 

emplaçament

PLANTA-PAVIMENT

 

Model

 

Model

ESQUEMA-AXOdetall-0

Ruïnes de l’antic Natatium romà

10_ar47_fontdellleó

 

Reurbanització de la Plaça Font del Lleó
Plaça Font del Lleó s/n, Caldes de Montbuí

Superfície:
3.000m2
Projecte:
Juny 2016 – Setembre 2016
Execució:
Febrer 2018 – Desembre 2018
Promotor:
Ajuntament de Caldes de Montbui
Autor:
Albert Esteva Monforte – Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:
Rogasa S.A.
Col·laboradors:
Gerard Izquierdo
Mónica Barrio
Marina Vila
Malina Lambrache
Fotografies
Adrià Goula
Publicacions
Afasia Archzine

Situada al centre del Casc Antic de Caldes de Montbui, la plaça de la Font del Lleó és el punt neuràlgic de Caldes i l’espai més representatiu de la ciutat. La font és el brollador d’aigua termal més important, amb una aigua que surt a 74º. La Font es troba en un dels extrems de la plaça, lleugerament deprimida, i d’ella surt l’aigua calenta que es distribueix pels diferents Balnearis i espais termals de la Ciutat. Aquesta aigua, l’element més important patrimonialment, ha generat la plaça que avui coneixem.

La plaça gaudeix d’un complex entorn patrimonial i historiogràfic. La confluència d’elements patrimonials, encapçalats per la Font del Lleó, juntament amb les antigues termes romanes (actualment espai museístic). Al voltant d’aquests, configurant la complexa geometria de la plaça, trobem altres equipaments relacionats amb l’aigua, com son els balnearis i el museu Thermalia, formant l’epicentre de la vila termal de la ciutat. L’Ajuntament, també present a la plaça, és el contrapunt, amb un edifici modern i contemporani.
 
Escenari de festes i activitats tant diverses i exigents com l’Escaldàrium, els Castellers i Bastoners entre d’altres; i de fires i mercats, l’Olla i la Caldera, d’artesans o la Fira de Nadal. Un espai molt reconeixible per la població, amb exigències lògiques a les grans activitats i aglomeracions ciutadanes típiques de la plaça del poble.

La proposta respon a la necessitat de tractar la plaça com a nexe entre tots aquests elements que la conformen, alhora que potenciar i facilitar totes les activitats que s’hi duen a terme, tant les multitudinàries com les quotidianes. Endreçar i organitzar l’espai, donar resposta a les exigències de l’entorn sense estridències, generant un espai net, potent i integrador. Tota la plaça es resol amb un únic pla, sense barreres arquitectòniques per garantir l’accessibilitat, posa en valor els diferents elements històrics i  garantir la major flexibilitat i versatilitat per poder realitzar les diferents activitats que s’hi celebren.

La nova plaça es materialitza amb un paviment que recupera la llamborda original de la plaça. Dos són els les llambordes utilitzades: d’una banda, la peça que és reutilitzada (mecanitzada prèviament per fer-la plana) situada en la zona central, i l’altra, una nova llamborda de granet, situada als perímetres i davant de l’ajuntament; establint així, un nexe d’unió entre antiguitat i actualitat.

Es recuperen les traces històriques del natatium (situat enfront les Termes), redibuixant en el nou paviment el perímetre original , mitjançant un tractament buixardat de les peces de llamborda, que permet una lleugera alteració de la seva textura. Un dels objectius del projecte és fer aflorar l’aigua termal a la plaça, generant un nou  brollador accessible. Per salvar la trobada entre la nova topografia de la plaça i l’accés a les termes, es genera un gran prisma de marbre, un element que actua de banc i barana, convenint-se en brollador i peana. Es genera un referent perimetral d’aigua al entorn de l’antic natatium sota terra i formant vapor els dies d’hivern, element mil·lenari del paisatge dinàmic del lloc.

El resta d’elements urbans busquen un paper discret amb l’entorn. Juntament amb la vegetació, es col·loquen al costat oposat dels elements d’interès cercant les zones amb millors visuals i deixant el màxim espai lliure possible al centre de la plaça per tal de maximitzar-ne la flexibilitat.

Aquest projecte l’hem realitzat juntament amb l’Albert Esteva (Volta arquitectura) , antic col·laborador del despatx i veí de Caldes. Això, junt al procés participatiu que vam realitzar amb els veïns de Caldes, ens ha permès tenir un profund coneixement del lloc, les seves necessitats i potencialitats.

Noticia inauguració de la Plaça Font del Lleó

Noticia restes arqueològiques  

Noticia proposta concurs 

Noticia procés participatiu

Projectes

Tots