Casa l’Havana

Home
Casa l'Havana

Casa l’Havana

 

seccio pelegri

generals (2)

2.-pelegri_mataro_ar47arquitectura-(2)_seccio_pelegri 3.-pelegri_mataro_ar47arquitectura-(3)_plantes_pelegri

seccio pelegri

seccio ral 6.-pelegri_mataro_ar47arquitectura-(6)-plantes-ral

seccio pelegri

 

RAL

 

 

Edifici de 4 habitatges d´autopromoció al barri de l’Havana de Mataró
c/ Sant Pelegrí 24 – Camí Ral 190, 08301 Mataró

Superfície:
730 m2
Projecte:
Gener 2018-Juliol 2018
Execució: (obra)
Juliol 2019 – prevista Juliol 2020
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Promotor:
Comunitat de propietaris “Casa l´Havana”
Constructor:
Paleteria i Serralleria_ Sancas Construccions
Estructura de fusta i façana_  Verdaguer Germans
Instal·lacions _ Inmatec
Fotografia:
Roger Jornet
Col·laboradors:
Nèlida López Silva
Jaime Sheehan
Malina Lambrache

Aquest projecte neix de la voluntat de quatre famílies de dur a terme un projecte comú d’autopromoció al barri de l’Habana de Mataró.  La tipologia edificatòria de casa de cos d’uns 5 metres d’amplada, i les possibilitats urbanístiques del planejament local, amb alçades de PBaixa+2 i sotacoberta, permeten construir dos habitatges en dúplex, en cadascun dels edificis, amb generosos espais exteriors.

A partir d’uns esquemes previs de distribució, on l’habitatge en planta baixa+1 gaudeix del jardí de la parcel·la i el de la planta segona + sotacoberta, de les dues terrasses de la coberta, sols calia trobar el solar ideal, per llum, vistes i vialitat.

Tot i tractar-se d’una única parcel·la i una única Cooperativa d’Habitatges, formalment el projecte s’organitza en dos edificis plurifamiliars entremitgeres independents, cadascú amb el seu front de façana, els seus accessos i el seu pati interior, segregant la parcel·la en dues funcionalment independents.

Les edificacions es projecten recolzades a ambdós carrers respectivament, i adossades a les parets mitgeres dels edificis amb els que llinda.

A partir del programa preestablert de dos habitatges en dúplex per  cadascuna de les edificacion, es treballen les diferents distribucions amb cada comuner i en grup, cercant uns principis comuns que organitzin el conjunt, alhora que cadascuna de les famílies pugui tenir el seu habitatge personalitzat.

A nivell general, cada edificació té les seves especificacions d’orientació, accessos des de carrer i configuració de pati.

L’edifici del Camí Ral, té un accés, des d’una artèria principal de la Ciutat, un vial relativament sorollós i per on passa l’autobús. El carrer Pelegrí és un carrer de vianants, tranquil i amb molt d’encant. Per contra, les vistes sobre Can Marfà i poder intuir (i potser veure en les plantes superiors) el mar, garanteixen unes vistes molt interessants des de l’edifici del Camí Ral.

L’orientació de les façanes, el seu assolellament, i el de les seves terrasses i patis, està totalment invertit en cada edificació. La de Pelegrí té la façana interior, el pati i terrasses interiors amb sol, metre que a Ral, és la façana del carrer l’assolellada.

L’altre diferència cabdal és la relació amb el pati, situat a la cota de la planta baixa del Camí Ral, s’hi té accés directe des l’habitatge. La cota d’accés del carrer Pelegrí, està una planta per sobre del mateix, essent la planta soterrani la que té accés directe al pati, quedant la planta baixa de l’habitatge a una planta d’alçada per sobre del pati.

Un cop definides i detectades les especificacions de cadascuna de les edificacions es desenvolupen cadascuna de les propostes establint uns principis comuns per tothom:

Els principis de la proposta són:

- La il·lusió de poder-se construir cadascú la seva casa al seu gust, participant en un projecte comú amb uns principis i voluntats compartits i establerts des d’un inici.

- Una construcció de baix impacte ambiental, amb uns habitatges on l’estratègia principal serà la reducció de la demanda, treballant els aïllaments, proteccions solars i les ventilacions.

- Uns habitatges amples i lluminosos, cercant la relació entre les diferents estances i plantes.

- Constructivament es combina la construcció low-tech d’origen local, amb els forjats i sostres de contralaminat i entramat lleuger de fusta. La fusta ens aporta matèria d’origen natural, de cicle tancat, de baix impacte ambiental, amb unes prestacions mecàniques i tèrmiques excel·lents i un acabat fantàstic, amable i de qualitat.

- Apostar per sistemes de climatització eficients alimentats amb energies renovables. Deixar la previsió en les cobertes ben orientades, per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

- Aparcament i vestíbul comú per a tothom. Amb espai per a 1 cotxe, amb la idea de poder tenir 1 cotxe elèctric compartit per dues famílies en cada edifici.

-Apostar per la centralització de comptadors i sistemes, garantint una millor eficiència i menor cost.

Projectes

Tots