Rehabilitació del Cementiri Vell de l’Escala

Home
Rehabilitació del Cementiri Vell de l'Escala

Rehabilitació del Cementiri Vell de l’Escala

F2_cementiri_mari_lescala_6_ar47

F3_cementiri_mari_lescala_7_ar47

F4_cementiri_mari_l'escala_1_ar47

F5_cementiri_mari_l'escala

F6_cementiri_mari_l'escala

F7_cementiri_mari_lescala_2_ar47 copy

F8_cementiri_mari_l'escala

F9_cementiri_mari_l'escala

F10_cementiri_mari_l'escala

F2B_fotos timpans

ar47_3_evolució_cementirivelllescala ar47_cementiri_mari_lescala_alçat ninxol

 

 

2_axo SIN TEXTO

 

ar47_3_evolució_cementirivelllescala

 

biografia del cementiri

 

 

PL-1_cemetiri_mari_l'escala_ar47_AV-EA

PL-2_cementiri_mari_lescala_planta2 EA intervencions

PL-3_cementiri_mari_lescal_ar47_AV-1-INTERVENCIONS

PL-4_cementiri_mari_lescala_ar47_AV-2

PL-5_cementiri_mari_lescala_planta EA 3

PL-6_AV-4.01

PL-7_AV-4.02

 

Rehabilitació del Cementiri Vell de l’Escala
c. del Gregal nº3, l’Escala

Superfície:
3.829m2
Avantprojecte:
Octubre 2016
Executiu:
Abril 2017
Execució:
2018
Promotor:
Ajuntament de l’Escala
Autor:
Territoris XLM- Ar47 Estudi d’arquitectura
Fotografies:
Ar47 Estudi d’arquitectura

Projecte realitzat amb col·laboració amb el despatx d’urbanistes de TerritorisXLM, autors d’un extens document d’informació i diagnosi previ, on s’analitza el context i evolució històrica, tant del Cementiri com de l’Escala. Es tracta d’un curós i respectuós projecte de rehabilitació d’aquesta petita joia d’arquitectura popular.

El Cementiri Vell de l’Escala, també dit Cementiri Marí, és un petit recinte clos que ha quedat pràcticament congelat en el temps. Es tracta d’un cementiri rectangular de petites dimensions, un conjunt d’estil neoclàssic, amb una arquitectura senzilla, popular i mediterrània, de parets emblanquinades amb calç.

El Cementiri es construeix en varies fases, durant un període de més de 100 anys, des del 1835, en que es construeix el Primer Recinte, fins al 1932, en que es tanca l’atri d’accés. El Cementiri està organitzat en tres recintes consecutius, buscant recolliment i intimitat. Un dels seus factors d’interès és la claredat tipològica. De geometria rígida i de jardineria controlada, té, en el nínxol la unitat funcional i tipològica, a partir del qual s’organitza el cementiri. El nínxol és quelcom mínim i racional, realitzat amb tècniques populars. El Cementiri Vell de l’Escala és un dels exemples més clars unitaris i millor conservats del Neoclassicisme a Catalunya.

La coherència del model i el manteniment de la tipologia del nínxol doble en tot el conjunt, permet una lectura unitària de tot el recinte, de gran bellesa i senzillés.  La unitat està constituïda per la superposició en alçada de dos o tres sepulcres segons el cas, i rematades amb un timpà central i dos petits elements arrodonits, adossats al timpà que donen continuïtat al conjunt i articulen cada unitat formal amb la següent.

Es realitza un estudi de cada element constructiu que configura el conjunt, i de les seves patologies. Les actuacions principalment són de manteniment i consolidació dels diferents elements, essent molt pocs els elements reestructurats, reconstruïts o reintegrats dins el conjunt.

 

Projectes

Tots