Reurbanització del carrer Lluis Pascual Roca

Home
Reurbanització del carrer Lluis Pascual Roca

Reurbanització del carrer Lluis Pascual Roca

ar47_pascual_sant-boi2

 

ar47_pascual_sant-boi3

 

ar47_pascual_sant-boi4

 

ar47_pascual_sant-boi5

 

ar47_pascual_sant-boi6

 

\Ar-47-40-despatxprojectes192-PASCUAL2 EXECUTIU1. EXECU

 

ar47_pascual_sant-boi8

 

ar47_pascual_sant-boi9

 

ar47_pascual_sant-boi100

 

ar47_pascual_sant-boi11

 

ar47_pascual_sant-boi12

 

ar47_pascual_sant-boi13

 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUIS PASCUAL ROCA
Sant Boi de Llobregat

Superfície: 
7.001,95m2
Projecte:
Gener 2016 – Juliol 2016
 Execució:

Promotor:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 Autor:                                              
Ar47 Estudi d’arquitectura
Instal.lacions:
Ingenieros asociados SA
Paisatge:
Elisenda Lurbes
Sergi Romero
Constructor:                                    

Infografies:
Gerard Izquierdo
Xabier López
Mónica Barrio
 

El carrer Lluis Pascual Roca, conforme junt al carrer Francesc Macià l’eix comercial de Sant Boi. És un carrer que en el seu tram principal és molt estret (tot just 10 metres d’amplada) i al qual li passen moltes coses. Cal doncs treure-li funcions (densitat de cotxes, contenidors, aparcament lliure…) per tal de potenciar aquells usos que l’han d’emfatitzar com a EIX CÍVIC I COMERCIAL de la ciutat.

Després d’haver realitzat un existiu anàlisis, tant de l’estat actual, com dels diferents documents de mobilitat i potenciació del comerç relacionats amb l’àmbit d’actuació, queda clar que, l’objectiu del projecte, és la pacificació del carrer, ampliant les voreres per tal de donar més espai al vianant. L’objectiu és potenciar aquest eix dins la ciutat, cercant una ciutat més inclusiva, sostenible i ecològica, on els vianants i els veïns siguin els actors principals de l’espai públic, i on el verd, s’integri dins la trama urbana, més pacificada, amable, accessible i tranquila. Volem que aquest eix, esdevingui no sols l’artèria principal a nivell de vianants, sinó també un eix que convidi a la convivència de tots els veïns de la ciutat: un entorn agradable i net, amb espais verds i zones de descans i amb una circulació accessible que prioritzi els vianants.

Plantegem una secció asimètrica amb una vorera de 4 metres d’amplada i l’altra de 2,5 m.. Això permetrà tenir una de les voreres amb amplada suficient per disposar una alineació d’arbrat, generant una zona de pas de 3 metres, i uns espais de relació (entre arbre i arbre) d’un metre d’amplada, on es col·locarien els bancs. En un carrer amb alta densitat de vianants, la generació d’aquests espais ens sembla molt adequada per tal de convidar a la convivència i relació entre els veïns. La vorera ampla es situaria a la façana nord, la que comunica amb el centre de la ciutat, la més assolellada de les dues, i la que ja actualment, és la vorera més transitada.

En el segon tram del carrer (molt més curt), la secció és molt més ampla i la calçada és de doble sentit. Es proposa reordenar tot el traçat actual del vial, per tal de compensar les dimensions de les dues voreres. Es generen així dues voreres de dimensions equilibrades amb la calçada deprimida, ja que en aquest tram, la intensitat de vehicles serà alta i passarà l’autobús, en ambdós sentits.

A nivell de materials, un dels objectius del projecte és cercar certa unitat amb la resta d’actuacions que s’han fet i s’han de fer en tot l’eix. La pavimentació de voreres seria amb llosa de formigó destonificat 20x40cm i la calçada seria d’asfalt. Una de les accions principals per pacificar i generar un entorn més amable, és l’aposta pel verd, amb una alineació d’arbres en tot el carrer, de port mitjà i fulla caduca, que generaran un entorn més  tou, amb zones d’ombra per on circular i estar. Tots els escocells i parterres es situen enrasats al paviment, funcionant com espais d’infiltració de les aigües pluvials que llisquen per les zones pavimentades.

Projectes

Tots