Pavelló Can Xarau

Home
Pavelló Can Xarau

Pavelló Can Xarau

1. poliesportiu_xarau_cerdanyola (1)

2. poliesportiu_xarau_cerdanyola (7)

3. poliesportiu_xarau_cerdanyola (2)

4. poliesportiu_xarau_cerdanyola (5)

5. poliesportiu_xarau_cerdanyola (3)

6. poliesportiu_xarau_cerdanyola (13)

7. poliesportiu_xarau_cerdanyola (9)

12. poliesportiu_xarau_cerdanyola (14)

9. poliesportiu_xarau_cerdanyola (8)

8. poliesportiu_xarau_cerdanyola (4)

10. poliesportiu_xarau_cerdanyola (10)

11. poliesportiu_xarau_cerdanyola (11)

13. poliesportiu_xarau_cerdanyola (12)

14. poliesportiu_xarau_cerdanyola (15)

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

 

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

 

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

 

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

 

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

 

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

\Ar-47-40-despatxprojectes193-POLIESPORTIU XARAU1 COBERTA

 

\Ar-47-40-despatxprojectes193-POLIESPORTIU XARAU1 COBERTA

 

PBC-0.02-Emplaçament 1_1000

 

 

ar47_Xarau_17 - Existent

Rehabilitació i nova imatge del poliesportiu de Can Xarau
Carrer Camèlies s/n, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
2400 m2
Projecte: 
Febrer 2017
Promotor: 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Col·laboradors:
Sociedad Orgánica (Estudi bioclimàtic)
Eskubi Turró Arquitectes (Càlcul estructural)
Imatges:
Modelat 3D: Gerard Izquierdo
Infografia: Mònica Barrio
Fotografies:
Lluis Bernat (4photos)

L’edifici del poliesportiu de “Can Xarau” es situa en un complex esportiu  localitzat al centre del la ciutat. L’edifici és una peça rectangular de 60×40 metres en planta i 11 metres d’alçada.

Partint d’un encàrrec per canviar la coberta del Poliesportiu, el projecte va més enllà i es planteja la necessitat d’una actuació global en tot el Pavelló. La proposta a més de donar resposta als diferents requeriments de l’encàrrec, genera una nova imatge del Poliesportiu, tant interior com exteriorment.

A nivell extern es construeix una nova segona pell perimetral que permetrà millorar el funcionament bioclimàtic de l’edifici. Aprofitant l’actual volada de la coberta, és genera una galeria perimetral tancada amb lames metàl·liques, que actua com a brise-soleil. La nova galeria estarà construïda a partir de les corretges metàl·liques obsoletes que s’han de substituir de la mateixa estructura de la coberta. Es tracta d’aprofitar un residu d’obra per re-utilitzar-lo i donar-li una nova funció en el mateix edifici.

En l’interior, el projecte canvia la morfologia de l’espai intern, descobrint el volum sota-coberta i les encavallades (actualment amagades darrera el fals-sostre). La creació d’un lluernari central i la introducció de la fusta com a nou material, creen un espai amb un millor condicionament i agradable. La nova coberta està formada per un nou panell d’entramat lleuger de fusta replè d’aïllament i acabat superiorment per xapa metàl·lica d’alumini.

Amb Sociedad Orgànica hem analitzat el comportament climàtic, tant del pavelló actual, com el de la nova proposta, ja que volíem estudiar si el sobreescalfament de la coberta era aprofitable per a la climatització passiva de l’edifici. Hem estudiat el disseny tant de les noves proteccions solars, com del nou lluernari, garantint una millora del comportament i del confort d’aquest equipament que no té cap sistema de climatització.

És doncs, una ambiciosa rehabilitació parcial d’un dels principals equipaments de la ciutat, que ha de servir per actualitzar-lo i donar resposta a les noves necessitats i requeriments i dotar-lo d’una imatge potent i atractiva.

Projectes

Tots