Processos

Home
Processos

Fa unes setmanes es va donar a conèixer el guanyador del concurs per la transformació urbana de l’antic centre penitenciari d’homes de Barcelona, més conegut com la presó Model. A partir de demà, tant la proposta guanyadora com les de la resta de participants, es podran conèixer de prop en una exposició impulsada per l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Foment de Ciutat, i en la qual hem col·laborat en tasques de compilació documental. A més, també hi haurà una part de l’exposició dedicada a explicar el procés de gestació d’aquesta transformació des de que l’Ajuntament va passar a ser la institució responsable de l’equipament.

La mostra s’emplaça a la sala d’exposicions de l’edifici administratiu del Carrer Entença, espai habilitat provisionalment per ar47 des de fa quasi dos anys, i es podrà visitar fins el dia 20 de desembre.

Us animem a visitar-la, i en el cas que esteu interessats en les intervencions provisionals que hem realitzat a la Model podeu fer click en aquest enllaç.

Al barri de l’Havana de Mataró, just al costat d’on recentment hem acabat l’autopromoció de 4 habitatges, estem construint aquest habitatge unifamiliar entre mitgeres, també amb estructura de fusta i amb el mateix equip d’industrials de la nostra confiança.

En aquesta obra, els murs són de panells contralaminats, mentre que els forjats són de bigues laminades i taulell de fusta tricapa. El ritme de les bigues enriqueix i ordena els espais que conformen l’habitatge,  tots ells de geometria irregular degut a la forma trapezoidal de la parcel·la. L’encavalcament de la coberta a dues aigües genera unes estances molt àmplies i ben il·luminades en planta segona.

Podeu fer click per veure tota la proposta: +INFO

1

2b

3a

5b

6b

7b

El projecte de reforma de la coberta del Poliesportiu de Can Xarau ha estat seleccionat a les Mostres d’Arquitectura del Vallès 2019, organitzades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya , i s’emmarca dintre de la categoria d’intervencions parcials de rehabilitació. Es tracta d’un projecte ambiciós, que parteix d’un canvi de coberta i on finalment es proposa una intervenció global en la pell de l’edifici. D’aquesta manera, a partir d’un material com la fusta, s’aconsegueix millorar el seu funcionament bioclimàtic, al mateix temps que ofereix una imatge renovada i atractiva, tant al interior com a l’exterior.

Si esteu més interessats en el projecte podeu fer click en aquest enllaç.

Avui publiquem a la pàgina web un projecte en el qual vam participar, juntament amb bcq arquitectura barcelona, en la redacció dels estudis previs de la nova ciutat esportiva de la Agrupación Deportiva Alcorcón. El projecte contemplava la construcció d’una nova escola de futbol, una residència esportiva i la remodelació del Estadio Municipal de Santo Domingo.

Si vols fer una ullada a la nostra proposta per coneixer-la més a fons, pots fer click en aquest enllaç.

Hem començat l’obra d’una casa de cos a Mataró. Aquest projecte se situa al barri de l’Havana de Mataró, un barri on casualment, es concentren gran part de les obres del despatx dels últims anys.

Feu click per veure tota la proposta +INFO

Us presentem un nou projecte d’intervenció en el patrimoni arquitectònic de Barcelona. Hem treballat per recuperar aquest habitatge unifamiliar noucentista, que forma part del conjunt de “Les cases dels Periodistes “ del barri d’Horta, a partir de la restitució de la volumetria i dels elements  constructius i ornamentals originals.

Feu click per veure tota la proposta +INFO

La plaça Goya del Barri de Fontetes, a Cerdanyola del Vallès, es converteix en un espai que dona prioritat als vianants, sense barreres arquitectòniques, de secció única, i amb arbrat, vegetació i enllumenat de qualitat. La implantació de models de pacificació augmenta l’espai de circulació dels vianants i millora les condicions d’habitabilitat de l’espai lliure.

Podeu veure tot el projecte en el següent enllaç: +info

1. ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

1_ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

2_ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

4_ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

5_ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

7ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

8ar47arquitectura_plaçagoya_cerdanyoladelvallès

Us presenten un nou projecte que aviat començarem a construir, una petita casa molt especial. Seguim escollint la fusta tant per a l’estructura com per a l’envolvent exterior, per aconseguir la mínima demanda energètica completant-la amb sistemes eficients compatibles amb la generació a partir de l’energia solar. Si voleu veure la proposta feu click +INFO

El Mercat de Les Fontetes ja està cent per cent operatiu després de les obres dutes a terme a la façana i accés, que han permès la millor connexió amb  l’espai exterior, un millor comportament climàtic i una imatge més actualitzada de l’edifici.

Si en voleu veure el resultat féu click +INFO


1 2 3 4 11