Processos

Home
Processos

L’obra de remodelació de la Placa de Can Negre, s’ha treballat amb l’objectiu de retrobar l’essència de l’era de Can Negre i recuperar una plaça que es pugui gaudir durant tot l’any. S’han incorporat elements naturals com arbrat i jardineres, i una nova pèrgola que genera zones d’ombra permanentment. El conjunt que sorgeix de la nova vegetació i els joc de llums dels nous elements, dóna una nova vitalitat a la plaça.

Podeu consultar el reportatge complet si clickeu a  + info

 

Segon reportatge de les obres de l’habitatge que estem construint segons principis de Geobiologia i Bioconstrucció. Finalment després de d’un any d’obra ja hem cobert aigües. És una obra lenta i laboriosa, on s’estudien i s’analitzen cadascun dels materials, sistemes constructius, distribucions i traçats de les instal·lacions, cercant la mínima alteració geobiològica, amb les millors prestacions de confort i salut. Un treball intens i enriquidor entre la propietat, en Xavi Puig (el constructor), en David Prades (l’aparellador), nosaltres i l’assessorament d’en Mariano Bueno.

S’han aixecat totes les parets estructurals de BTC, amb un cèrcol perimetral de formigó blanc (i armat de barres de fibra de vidre) a nivell de sostre de planta baixa, i un segon cèrcol, de fusta, que tanca el perímetre de la casa abans de l’arrencada de la coberta. El forjat i la coberta estan formats per: bigues laminades de fusta, entrebigat de tarima de fusta crua de Pi Douglas, panell de suro i un planxer de morter. L’acabat de teula àrab de color rogenc, esdevé el primer material d’acabat que tenim a la casa, una casa d’estètica mediterrània, clara i lluminosa.

Bioconstrucción_ar47_1

Bioconstrucción_ar47_2

Bioconstrucción_ar47_4

Bioconstrucción_ar47_5

Bioconstrucción_ar47_6

Bioconstrucción_ar47_7

Bioconstrucción_ar47_9

Bioconstrucción_ar47_10

Bioconstrucción_ar47_11

Bioconstrucción_ar47_12

Bioconstrucción_ar47_13

Vam participar al Concurs d’idees de reordenació del Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú formant equip  amb els estudis d’urbanisme TerritorisXLM, UrbanCompass i de paisatgisme B-lap. Aquí en teniu el resultat +info

Dijous passat vam sortir amb els companys del despatx d’excursió per algunes de les obres en les que hem estat treballant aquest any. Vam anar a la urbanització de la Ciutat Cooperativa i de la Plaça Catalunya, també al Casal de Joves i a la pista esportiva de Milton, per acabar dinant en una de les obres més emblemàtiques del despatx, el xiringuito de Lasal del Varador.

coop2

Urbanització de la Ciutat Cooperativa

 

cat1

 

cat2

Urbanització de la Plaça Catalunya

casal1

 

casal2

Reforma i ampliació del Casal de Joves de Cerdanyola

 

milton1

 

milton3

Nova pista esportiva de La Guinardera

 

Nou projecte de reforma d’habitatge a la web amb reportatge fotogràfic de l’Adrià Goula, un luxe. Es tracta d’una reforma amb intervenció estructural que va implicar un càlcul molt acurat per part d’en Robert. Us convidem a veure-ho!

 

Us presentem el projecte i obra de la rehabilitació d’un habitatge d’estructura clàssica d’Eixample, adaptat a necessitats actuals tant funcionals, com de millora energètica.

 

Acabem de presentar el projecte d’urbanització del Complex Esportiu de Can Xarau a Cerdanyola del Vallés. Es tracta d’un projecte integral de tot l’àmbit, que cerca donar un ordre i entitat a tot el conjunt, on destaca la plaça central, epicentre del complex.

Si voleu més informació cliqueu aquí

Estem treballant en un nou projecte, un habitatge unifamiliar situat en un barri de nou creixement de cases aïllades al Vallès Occidental.

Ubicat en una parcel·la de proporcions rectangulars, amb un lleuger pendent en el seu costat llarg, les primeres idees del projecte són que l’habitatge ocupi tot el front nord-est, per tal de gaudir d’un jardí amb sol tot el dia. El jardí s’organitza en dos nivells: un d’accés a cota de carrer, de 6 metres de profunditat,  i un altre principal, on es situa l’habitatge, terraplenat fins al fons de la parcel·la.

Una de les demandes de la propietat és que l’habitatge s’organitzi en planta baixa. Es situen totes les dependències principals gaudint de sol i vistes sobre el jardí. El cos central de l’edifici té dues plantes, deixant l’estar menjador a doble alçada i creant un altell obert a la sala d’estar. El porxo es situa ocupant tot el front de la cuina, esdevenint l’espai d’accés i transició, on es desenvolupa la principal vida exterior de la casa.

 

 

ar47_ponent_planta

Us presentem el primer reportatge de l’habitatge que estem construint segons principis de Geobiologia i Bioconstrucció. Després d’un parell de mesos d’obra ja estem aixecant les parets de bloc de terra compactada (BTC).

A nivell de fonamentació, s’han pres varies mesures per tal de dur a terme una construcció  bio compatible. Per tal d’evitar la utilització del ferro (degut a l’alta conductivitat del material), tot l’armat de la casa és amb barres corrugades de fibra de vidre, especial per a formigó armat. Els cèrcols i U de fibra de vidre es fabriquen a partir d’un únic motllo dissenyat per la ocasió. Els murs de la tanca perimetral són de bloc de formigó armat amb canyes de bambú. La sabata d’aquest murs també va armada amb canyes de bambú. El formigó utilitzat en l’obra és formigó blanc, així minimitza la càrrega radioactiva d’aquest material. Les graves del forjat sanitari són graves calcàries, també per evitar la radioactivitat de les graves granítiques. Les sabates corregudes són tan sols de 40cm. d’amplada i en les crugies interiors, un dels laterals de les sabates s’ha inclinat per tal de que les possibles fuites d’energia flueixin a prop de la paret de càrrega.

La solera no s’aïlla amb cap tipus  de membrana impermeable per tal que la casa pugui descarregar bé l’energia que acumula. En l’arrencada de les parets de BTC, es col·loca una membrana d’EPDM electroconductor, que també protegeix el lateral de la sabata, per tal que totes les parets puguin descarregar tota l’energia al terreny. També s’ha preparat ja la piqueta de grafit de la presa de terra.

Un cop acabada la solera, es va tornar a comprovar la localització de les línies tel·lúriques. Va venir en Mariano Bueno, i es va descobrir que algunes de les línies s’havien desplaçat. Es va decidir seguir amb la distribució del projecte i un cop aixecades les parets es tornaran a prendre les mesures i acabar de redefinir la distribució del mobiliari.

Ja estem construint les parets de càrrega de BTC. Totes les cantonades s’arrodoneixen i els brancals de totes les obertures, en planta es fuguen cap a la cara interior (la fusteria es col·loca a mitja paret de BTC). Treballar amb en Xavier Puig, el constructor de l’obra, està essent una experiència molt enriquidora.

 

bioconstruccion_ar47_1

bioconstruccion_ar47_2

bioconstruccion_ar47_3

bioconstruccion_ar47_4

bioconstruccion_ar47_5

bioconstruccion_ar47_6

bioconstruccion_ar47_7

bioconstruccion_ar47_8

bioconstruccion_ar47_9

Ja tenim un nou projecte a la web, es tracta de la remodelació dels espais exteriors de l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès, acabada a finals de l’any passat. A partir de l’encàrrec del canvi de paviment, hem fet el el projecte i la direcció de l’obra de reforma integral dels espais exteriors.


1 3 4 5 6 7 8 9