Processos

Home
Processos

Acabem de presentar el projecte d’urbanització d’una pista esportiva i aparcament a la Guinardera, barri de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d’una parcel.la sense urbanitzar, el projecte ha ampliat l’àmbit d’actuació per tal de plantejar  una proposta integral de tot  l’entorn, a partir d’una urbanització tova, que respecti el màxim les actuals traces d’aquest tros de muntanya, atrapada dins la ciutat. Hem comptat amb la col.laboració de l’estudi multidisciplinar de paissatgisme b-lap (Ana Quintana, Sergi Romero i Elisenda Lurbes).

Proposta general

noticies_milton_planta

Morfològicament les estratègies que configuren el projecte es basen en:

AIGUA I TOPOGRAFIA:

 L’àmbit no disposa de cap sistema de sanejament , i topogràficament és molt dificultós connectar a la xarxa actual Es proposa controlar l’aigua amb un doble sistema de filtració natural, sense sanejament, amb l’objectiu de:

• Controlar l’escorrentia deguda al fort pendent de l’emplaçament.

• Reduir la velocitat de l’aigua en els punts crítics i en les trobades entre materials

• Fomentar la filtració del terreny, apostant per paviment filtrants i creació de punts estratègics amb materials drenants per recollir les aigües de les zones pavimentades.

• Conduir i retenir, el major temps possible, l’aigua a les zones de plantacions com a sistema de “reg natural”, creant cunetes vegetals als finals dels talussos i terrasses.

• Realitzar un estudi molt acurat de tota la topografia existent, per tal d’utilitzar la microtopografia com a eina de treball per aconseguir els requeriments anteriors.

noticies_milton_aigua

MATERIALITAT

 Per tal de conservar el caràcter natural de l’emplaçament, es cerca una construcció tova  i el més natural possible, prioritzant els paviments tous (excepte en els usos esportius i en les rampes d’accés) amb l’objectiu de:

•Conservar la imatge semi urbana-naturalitzada actual, emfatitzada per la proximitat de la serralada litoral

• Recrear al màxim les condicions naturals, en quant comportament d’aigua, afavorint l’establiment de la vegetació

• Crear zones de transició material entre canvis de pendent sobtats (peus de rampa i caps/peus de talús)

• Cercar materials naturals, funcionals i durables, estudiant el tipus d’ús i la seva intensitat.

A part dels paviments, els altres dos elements constructius que configuren la proposta són: els murs de contenció i talussos, i les tanques i baranes.

noticies_milton_materials

VEGETACIÓ

La vegetació serà de caràcter mediterrani (habitat alzinar) i en combinació amb vegetació més ornamental, degut al caràcter mixta del lloc, cercant un diàleg amb la serra, però alhora utilitzant vegetació més ornamental, per donar qualitat d’espai urbà. Tot això en diferents estrats: tapissant, arbustiva i arbrat, amb l’objectiu de:

• Integració paisatgística degut a proximitat de la serra i recerca d’imatge d’espai públic natural-preurbà.

• Treballar l’estrat tapissant per tal de cobrir els talussos amb vinques i arbustives de solana

• Utilitzar les cunetes vegetals per plantar arbustiva port mitjà i horitzontal més ornamental

• Mantenir els xiprers singulars i utilitzar lledoners amb alguna alzina puntual en grups d’arbres, creant diferents atmosferes. Alhora utilitzar puntualment algun arbre ornamental que encaixi culturalment i es relacioni amb els espais annexes de les rampes mecàniques.

• Combinar arbrat i arbustiva així com les espècies concretes amb diferents ritmes de creixement per tal de garantir una qualitat vegetal i atmosfèrica en totes les fases del paisatge al llarg del temps.

noticies_milton-vegetal

ACCESSIBILITAT

Tant l’àmbit d’actuació, com tot el barri de la Guinardera, té molt pendent, dificultant l’accessibilitat a tot el conjunt. La proposta s’organitza a partir de dues grans terrasses: la de l’aparcament i la de la pista esportiva i zona de vianants. Una doble rampa connecta tot el conjunt. La primera, des del carrer Milton a l’aparcament, és de només d’un 10%, apta tant per a trànsit rodat com per a vianants. La segona, que connecta la zona esportiva i l’aparcament, té una pendent més pronunciada, d’un 13%, molt menor que la majoria de carrers del barri: L’accessibilitat d’aquest zona ve garantida per la seva connexió amb la plaça annexa.

Els punts principals són:

•Connexió de tot el conjunt a partir de rampes.

• Urbanitzar les terrasses de la zona esportiva, per tal connectar la pista amb la plaça, garantint l’accessibilitat a tot el conjunt.

• Retranquejar les terrasses per crear els futurs accessos des del carrer per a vianants.

• Garantir el correcte funcionament dels paviments tous i filtrants amb la col·locació de la geomalla.

noticies_milton_acc

Aquest dimecres 18 de novembre s’inaugura el nou Punt de servei de lliurament d’alimentació i roba de la Creu Roja.

Situat en un estret local de parets de pedra i sostres de bigues de fusta, la reforma que hem dut a terme ha cercat conservar tots aquells elements característics i que donen entitat al local, alhora que dotar-lo de les infraestructures necessàries per fer-lo habitable i funcional.

Les obres les ha fet el CIRE (Centre d’Iniciatives per la Reinserció), aconseguint un òptim resultat amb un pressupost molt ajustat.

noticies-bou-foto2

 

noticies-bou-foto3

 

noticies-bou-foto4

L’arquitecte Sergi Romero (col·laborador del despatx) ha guanyat l’ Europan 12 amb un equip  format per tres joves arquitectes paisatgistes i una enginyera paisatgista. Si voleu veure la proposta el link es

http://europan.de/europan12/e12-kaufbeuren.html

En Sergi Romero ha treballat varis anys amb nosaltres i actualment col.labora com a paisatgista en el projecte pel Nou aparcament i pista esportiva a la Guinardera (Santa Coloma de Gramenet).

Moltes felicitats a en Sergi i els seus companys!!!!!

Taller de reparació cultural, social i sostenible de Can Fugarolas

A Mataró, una iniciativa pretén convertir, l’antic taller de cotxes de Can Fugarolas en un taller de reparació cultural, social i sostenible.

Can Fugarolas és la suma d’iniciatives socials, culturals, artístiques i de barri de diversos col·lectius. És una proposta innovadora que pretén rehabilitar l’edifici en desús Can Fugarolas, un antic concessionari i taller de vehicles, de tres plantes amb un total de 4.000 m2 i un gran pati exterior.

Ar47 dona suport aquesta engrescadora iniciativa, en la qual en Roger Jornet forma part de la comissió tècnica d’arquitectes, encarregada de realitzar el projecte arquitectònic de la proposta, i l’assessorament de les obres que s’han de realitzar, per tal de poder anar transformant i utilitzant aquest espai.

Si voleu més informació, i fins i tot, col·laborar amb aquest projecte:

http://www.verkami.com/projects/7302-rehabilitacio-de-can-fugarolas

 

El Restaurant  Lasal del Varador, projectat per Ar47, ha guanyat el Premi d’Arquitectura Solar organitzat per Eurosolar (la secció espanyola de l’Associació Europea per les Energies Renovables). S’ha valorat la combinació dels criteris bioclimàtics de l’edifici junt amb la captació  d’energia solar per l’escalfament d’aigua i la generació d’electricitat, amb una instal·lació de 36 plaques solars FV (8,6 kWp) que generen el 25% de las necessitats d’electricitat. La resta de subministrament d’electricitat es subministra per a la comercialitzadora d’electricitat verda Som Energia (a la qual us animem a que us doneu alta).

http://www.energias-renovables.com/articulo/eurosolar-otorga-los-premios-solar-2013-20131106

Hem presentat el projecte de reforma dels espais exteriors de l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès. Es tracta principalment del projecte de nova pavimentació del conjunt, degut al mal estat del paviment actual. Hem dissenyat un joc de paviments de formigó desactivat i polit amb unes mestres de basalt que creiem que serà molt interessant. El projecte també inclou una nova rampa d’accés així com una nova il·luminació de tot el conjunt.

14 Oct / 2013

La guerra de la sorra

Interessantíssim reportatge del 30 minuts del passat 06/10/13 “La guerra de la sorra” sobre l’impacte mediambiental causat per l’extracció massiva en els darrers anys d’aquest recurs natural, entre altres coses per fer formigó. Molt interessant per poder prendre consciència i poder aportar el nostre granet de sorra per minorar els brutals impactes que estem causant al nostre planeta

http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1895/

El passat mes de juliol, el diari LA VANGUARDIA va publicar un reportatge sobre la reforma i ampliació de la casa al Putxet finalitzada a mitjans del 2012.

La instal.lació de la coberta fotovoltaica per autoconsum del restaurant LASAL DEL VARADOR, guanya el PREMI INTERSOLAR EUROPEU,  que es va lliurar el passat mes de Juliol a la ciutat alemanya de Munich


1 6 7 8 9 10