Casa a Begues

Home
Casa a Begues

Casa a Begues

begues_ar47_1

 

begues_ar47_2_b_n

 

begues_ar47_3_bn

begues_ar47_5_em

 

begues_ar47_2_planta

begues_ar47_3_cubierta

 

begues_ar47_5_bioclimatica

begues_ar47_4_fachada

 

 

begues_ar47_6_constructiva

 

Habitatge unifamiliar aïllat
Begues, Barcelona

Superfície:
270,80 m2
Projecte:  
Octubre 2013-Juny 2014
Execució:
prevista finals 2014
Promotor: 
privat
Autor:
Ar47 estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Marc Elias
Constructor: 
a concretar

L’habitatge es troba a Begues, un municipi situat a una altitud de 400m sobre el nivell del mar que dóna directament al Parc del Garraf, amb vistes sobre la zona forestal fins el mar.

Situada en la vessant obaga de la muntanya, la parcel·la té un fort pendent en direcció nord-oest, en el sentit de les vistes. L’exercici principal, a nivell d’implantació, ha estat, situar tot l’habitatge en planta baixa (de 250 m2) que tingui llum, estigui obert a les vistes i gaudeixi d’un gran jardí assolellat.

L’habitatge, de forma rectangular, es situa ocupant tot el front sud-est de l’esplanada. Totes les estances principals gaudeixen de vistes a través del jardí, que ocupa la part central de l’esplanada, amb sol durant tot el dia. A la part posterior de la casa es crea un petit pati, acotat i recollit, on donen les habitacions mes privatives.

A la zona on la pendent és fa més accentuada, s’aprofita el terraplenat del jardí per situar la piscina natural, llarga i estreta, que suposa el límit amb la zona urbanitzada. La resta de la parcel·la es manté en el seu estat original de bosc mediterrani. Al final de la parcel·la, trobem un petit mirador, que es conserva.

La casa s’estructura a partir d’un eix longitudinal que creua tot l’edifici i organitza el joc de les dues cobertes inclinades, decalades entre si. Les estances principals, ocupen el cos de major alçada, creant un gran porxo que s’obre al jardí. El joc de cobertes permet construir un gran lluernari per garantir l’entrada de sol i llum, tot i l’orientació nord-est de les estances principals. Durant l’estiu, el lluernari es protegeix amb unes lames que es recullen verticalment .

En el tester d’accés de l’habitatge, es crea un segon volum de dos plantes i una única coberta inclinada. En planta baixa es situa la zona d’aparcament i de calderes. En la planta pis, on es situa la zona d’estudi, està decalada, creant un petit porxo d’accés a l’habitatge i una zona de doble alçada a l’aparcament.

Els conceptes de bioclimatisme i sostenibilitat han estat presents en tot el procés de disseny de la casa. Constructivament és una combinació de sistema tradicional d’estructura vertical muràrea, i forjats i cobertes prefabricats, de fusta contralaminada. Es cerca un equilibri entre: el constructor local i les solucions de baixa tecnologia i baix impacte ambiental, combinades amb sistemes industrialitzats de la fusta contralaminada, de molt baix impacte ambiental, però totalment deslocalitzat.

A nivell d’acabats els testers de la casa tenen façanes aplacades de pedra local, mentre que les façanes longitudinals, protegides pels ràfecs de les cobertes estan revocades i pintades amb pintures minerals. Les cobertes són de zinc, al igual que les façanes de la planta pis del petit volum.

 

Projectes

Tots