Plaça Moragues

Home
Plaça Moragues

Plaça Moragues

moragues2

 

moragues3

moragues4

 

moragues5

 

moragues6

 

moragues7moragues8_emp

 

moragues9_planta

moragues10_secciones

 

moragues11_detalle

 

 

 

Urbanització de la Plaça de Moragues
Avinguda Francesc Macià 125, Santa Coloma de Gramenet
Superfície: 4.115m2
Projecte:  Octubre 2009- Juny 2010
Promotor:  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Autor: Ar47 Estudi d’arquitectura

 

El Parc Moragas és un parc urbà de Santa Coloma de Gramanet. L’Ajuntament va plantejar la necessitat de construir un nou aparcament soterrani pel barri, ocupant la part central del parc, on hi havia la zona poliesportiva amb dues pistes de basquet i futbol sala.

Un cop iniciades les obres, se’ns va encarregar la realització del projecte d’urbanització de la coberta del aparcament i la seva integració amb el parc actual. Per tant, es tracta d’una plaça dura enmig d’un parc, amb un ús poliesportiu (s’ha de recuperar l’antic ús) principal.

El projecte planteja construir una única pista poliesportiva i emfatitzar l’ús cívic de la plaça dins el parc amb la construcció d’una gran pèrgola central que divideix la plaça en la zona esportiva i la de lleure, alhora que construeix el camí per connectar els dos barris del qual el parc és la frontera. Aquesta circulació transversal, no sols de la plaça sinó de tot el parc, és l’eix que vertebra el projecte.

Una altra voluntat del projecte és desdibuixar el perímetre de la coberta de l’aparcament (i àmbit del projecte), creant un conjunt d’escales i rampes, que han de connectar la plaça amb el parc, tant física com funcionalment, creant noves zones i usos com un petit amfiteatre en el límit sud-oest.

La pèrgola organitza la plaça, a l’esquerra es situa la pista poliesportiva tancada perimetralment amb una tanca d’igual alçada que la pèrgola, metre que a la dreta s’obre la plaça dura, composada a partir d’un ritme de bancs i encintats transversals. La trobada amb el parc actual es realitza, en aquest espai, amb dos grans tal·lusos verds, i amb una passera per a vianants  central.

Desgraciadament la crisis global i local van fer parar les obres de l’aparcament (s’ha realitzat tota l’estructura), i automàticament el nostre projecte, el qual no vam poder ni acabar (estàvem redactant el projecte executiu).

Projectes

Tots