Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú

Home
Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú

Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú

ar47_2_VG_sec-perspect

 

ar47_3_VG_emp

 

ar47_4_VG_planta

 

ar47_8_VG_seccions

 

ar47_7_VG_esquemas-edif

 

Concurs d’idees Reordenació del Passeig Marítim i Plaça del Port.
Vilanova i la Geltrú

Superficie: 
4Ha
Projecte:
Gener 2015
Convocant:
Ajuntament Vilanova i la Geltrú
Autor: 
B-LAP, arquitectes paisatgistes
TerritorisXLM
UrbanCompass
Ar47 Estudi d’arquitectura
Imatges:
B-lap, Territoris XLM

 

Us presentem la proposta que vam elaborar pel concurs de transformació del front marítim de Vilanova, on hem treballat amb un equip multidisciplinari format pels companys urbanistes de TerritorisXLM, els paisatgistes de B-LAP  i nosaltres. Una experiència molt interessant i enriquidora que esperem repetir.

L’objectiu de la proposta es centra en la recuperació ecològica del front litoral. Fins als anys 80 la franja litoral de VNG funcionava com a connector ecològic en la façana de la ciutat. Un cop construït el port es trenca la relació preexistent entre el massís del Garraf i el Parc del Foix, ecosistemes assentats que juntament amb les cultius que envolten la ciutat , conformen i conformaven uns estrats vegetals i de fauna de gran valor per a la zona.

La proposta recull un conjunt d’intervencions per permetre urbanitzar i recuperar ecològicament l’àrea de projecte tot recollint la intervenció feta fa pocs anys i els espais d’activitats que es desenvolupen actualment i els previstos en un futur, mitjançant la creació d’un nou parc, com a element de nova identitat i un nou paisatge multi funcional reconeixible.

El parc es conforma com una infraestructura verda de caràcter transversal que garanteix la integració urbana, la funcionalitat i flexibilitat d’escenaris per el desenvolupament de la vida quotidiana, i de consecució natural de diferents biòtops mediterranis, creant un nou passeig per la ciutat. Es concep com un espai de transició i relació entre l’àmbit “vora ciutat” vinculat a la façana urbana i l’àmbit “vora mar” i s’ordena a partir de tres atributs fonamentals:

  1. Parc litoral que connecta els espais naturals i els integra en el conjunt d’espais lliures urbans configurant un nou sistema divers i continu.
  2. Parc urbà que incorpora espais d’activitat com a mecanisme d’aproximació de la ciutat al mar.
  3. Parc mirador que incorpora la visió del mar, més enllà del port, com a element essencial que remet a l’origen del lloc i té la seva punta de llança a la plaça del mar.
Projectes

Tots