Robert Aparicio Trigueros

Home
Robert Aparicio Trigueros

AR47-FOTO2013-ROBERT-BN-300dpi

 

1972
Neix a Barcelona

DADES ACADÈMIQUES

2005
Postgrau d’urbanització a l’Escola Sert

1998-2000   
Màster en càlcul d’estructures arquitectòniques per la FPC FPC Fundació Politècnica de Catalunya

1997
Arquitecte per la ETSAB Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

1996-1997
PFC. Habitatges socials a La Havana

1990-1996     
Estudis d’Arquitectura a la ETSAB. Pla 79. UPC Universitat Politècnica de Catalunya

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

2019-actualitat
Professor de Matemàtiques a l’ESARQ escola d’arquitectura de UIC Universitat Internacional de Catalunya 

2018-actualitat 
Professor de Construcció VII a l’ESARQ Escola d’arquitectura de UIC Universitat Internacional de Catalunya 

2017-actualitat 
Professor de Fisica I a l’ESARQ Escola d’arquitectura de UIC Universitat Internacional de Catalunya

2011-actualitat
Professor d’Estructures III a la l’ESARQ Escola d’arquitectura de UIC Universitat Internacional de Catalunya

1999-actualitat
Exercici de la professió des del propi despatx AR47

1995-2001 
Professor d’estructures, matemàtiques, física a l’Acadèmia Bruc

1997-1999
Col·laborador al despatx de Manuel Brullet

1996
Taller per al desenvolupament d’habitatge social a La Havana, Cuba, dirigit per Ramon Artigues, Manuel Brullet i Mario Coyula
Col·laboració en el despatx de Robert i Esteve Terrades

 1995
Taller d’estudis urbanístics a Lleida dirigit per Rafael Cáceres