Sílvia Ollé i Cortés

Home
Sílvia Ollé i Cortés

AR47-FOTO2013-SILVIA-BN-300dpi

1972
Neix a Barcelona

DADES ACADÈMIQUES

2012
Curs de “Modelatge Tridimensional amb procediments àgils: Sketch Up

1997
Arquitecta per la ETSAB Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

1996-1997
PFC. Aquari de l’Ebre a Amposta.

1990-1996
Estudis d’Arquitectura a la ETSAB. Pla 79. UPC Universitat Politècnica de Catalunya

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2001-actualitat
Exercici de la professió des del propi despatx AR47

1997-2001
Global estudios y gestión del ocio SL

1998-1997
Taxacions Caixa Galícia.

1996
Col·laboració en el despatx de Robert i Esteve Terrades.

1995
Taller d’estudis urbanístics a Lleida dirigit per R.Cáceres.