Casa Can Bou

Home
Casa Can Bou

Casa Can Bou

9.ar47_arquitectura_canbou_habitatge_unifamiliar_fusta

1. emplaçamen_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

 

2.-planta-baixa_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

\Ar-47-40-Despatxprojectes232-CANBOUC COMUNICACIÓ. DOC 4. seccio_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar alçats (2) \Ar-47-40-despatxprojectes232-CANBOU3 BÀSIC1. CAD1. di

 

 

7. estudi ombres_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

7.seccióconstructiva_Ar47arquitectura_canbou_unifamiliar

 

CASA CAN BOU
Castelldefels

Superfície:
224m2
Projecte:
Gener 2019-Juliol 2019
Obra:
Octubre 2019- prevista Octubre 2020
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Assessor energètic i zeb-consulting: 
Alex Parella
Constructor:
Works Barcelona
Estructura fusta:
Macusa
Col.laboradors:
Alba Moreno Lemes
Imatges:
Modelat 3D: Pep Buades,  Jaime Sheehan
Infografia:  Gerard Izquierdo

 

Aquest habitatge per una parella i dues filles té com a punt de partida les voluntats expressades per la família en el seu plantejament inicial: volien una casa funcional i sostenible, on la relació i la utilització de l’espai exterior era prioritària així com que la casa i el jardí tinguessin bon assolellament.

El solar en cantonada donant a la bona orientació facilita que la implantació de la casa dins la parcel.la, al fons de la mateixa, en contacte amb els veïns, permet alliberar la cantonada bona i aconseguir fer factibles aquestes voluntats inicials, alhora que permet disposar de una gran superfície de jardí davant de la casa.

La configuració volumètrica en forma rectangular amb poca profunditat, amb el costat llarg encarat cap el sud aconsegueix l’entrada de sol a l’interior de la casa a través de les estances principals i alhora afavoreix la ventilació creuada a través de les obertures sud-nord.

La casa està formada per tres volums paral.lels, el garatge, l’habitatge, i el porxo. Aquest espai, de gran importància es situa a la part central del terreny, en contacte amb el jardí i la piscina, fent de nexe amb l’habitatge, funcionant com a espai intermedi tant espaialment com climàticament.

L’accés tant a peu com rodat, es produeix a través d’un pati d’accés des del carrer davant del garatge.

Pel que fa a l’esquema funcional, l’habitatge s’organitza en planta en dues zones, espais de serveis, (banys, escales i safareig) donant a la zona nord, amb bona relació amb l’entrada i l’aparcament, i amb relació directa amb les àrees principals alhora que permetent l’agrupació de les instal·lacions, i espais servits (dormitoris i sala d’estar), que tenen la superfície màxima de façana ben orientada a sud i amb molt bona relació amb el jardí principal.

Respecte la secció, la planta baixa constitueix l’àrea pública amb les estances destinades a la zona de dia a nivell de jardí i aparcament i serveis mentre que l’àrea privada la constitueix la planta pis.

Constructivament s’aposta per una construcció en sec, de baix impacte ambiental, treballant amb estratègies de reducció de demanda gràcies als aïllaments, proteccions solars i ventilacions.

L’estructura de fusta amb entramat lleuger i forjat de panell contralaminat de fusta,  amb solucions de façana ventilada amb aïllament exterior per permetre la continuïtat de l’envolvent i l’eliminació dels ponts tèrmics, permet alhora un acabat de gran qualitat interior.

El sistema de climatització es un terra radiant amb aerotèrmia. És un sistema que ofereix una calefacció de màxima confortabilitat i eficiència energètica.

La casa aconsegueix una qualificació energètica AA tant en emissions de CO2 i consum energètic.

Projectes

Tots