Casa Can Bou

Home
Casa Can Bou

Casa Can Bou

8._ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

9._ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

10._ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

11._ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

 

 

1. emplaçamen_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

 

2.-planta-baixa_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

\Ar-47-40-Despatxprojectes232-CANBOUC COMUNICACIÓ. DOC 4. seccio_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar alçats (2) \Ar-47-40-despatxprojectes232-CANBOU3 BÀSIC1. CAD1. di

 

 

7. estudi ombres_ar47_arquitectura_canbou_unifamiliar

7.seccióconstructiva_Ar47arquitectura_canbou_unifamiliar

 

PROJECTE D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A CASTELLDEFELS
Can Bou, Castelldefels

Superfície:
224m2
Projecte:
Gener 2019-Juliol 2019
Obra:
Octubre 2019- prevista Octubre 2010
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor:
Works Barcelona
Estructura fusta:
Macusa
Col.laboradors:
Alba Moreno Lemes
Imatges:
Modelat 3D: Pep Buades,  Jaime Sheehan
Infografia:  Gerard Izquierdo

 

Es tracta del projecte de nova construcció d’un habitatge unifamiliar per una parella amb dues filles. Les premisses de l’encàrrec establien que: l’habitatge havia de gaudir de les bones vistes, amb aparcament i buscant un habitatge funcional i sostenible, alhora que s’apostava per un sistema de construcció en sec i amb altes prestacions d’eficiència energètica.

L’habitatge unifamiliar és un edifici a quatre vents, format per planta baixa i planta pis amb cobertes inclinades.

En la seva col·locació dins la parcel.la, s’ha buscat les màximes hores de sol a la façana principal amb el màxim de superfície de jardí també assolellada. La seva configuració consta de quatre volums, el principal de façana més llarga a sud és l’habitatge pròpiament dit, de dues plantes d’alçada. A la part posterior en la zona més propera a la parcel.la veïna es situa el volum corresponent al garatge de l’habitatge. El porxo, espai de gran importància en el programa ocupa la part central de la parcel.la, en contacte amb el jardí i la piscina, i fa d’element de control solar de la planta baixa de l’edifici principal. El quart volum és una construcció auxiliar annexada a la tanca de separació amb el veí, on es disposa un vestidor per la piscina i dos armaris per guardar material de jardineria i les instal·lacions de la piscina.

L’accés, tant a peu com rodat, es produeix a través d’un pati d’accés des del carrer davant del garatge.

Pel que fa a l’esquema funcional, l’habitatge s’organitza en planta en dues zones, espais de serveis, (banys, escales i safareig) donant a la zona nord, amb bona relació amb l’entrada i l’aparcament, i amb relació directa amb les àrees principals alhora que permetent l’agrupació de les instal·lacions, i espais servits (dormitoris i sala d’estar), que tenen la superfície màxima de façana ben orientada a sud i amb molt bona relació amb el jardí principal.

Respecte la secció, la planta baixa constitueix l’àrea pública amb les estances destinades a la zona de dia a nivell de jardí i aparcament i serveis mentre que l’àrea privada la constitueix la planta pis.

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant una escala.

Exteriorment, davant de la façana principal es construeix una pèrgola d’estructura metàl·lica de lames orientables segons l’estació de l’any, que garanteix el control solar i bioclimàtic de la casa a la planta baixa i genera el porxo, aquest espai intermedi entre espai exterior i interior. A la planta primera es fa el control solar per mitjà de persiana enrotllable de lames també orientables.

Els costats testers, els més curts, es configuren molt més opacs. A la coberta, entre els dos plans de diferents inclinació es genera un lluernari de ventilació per facilitar la ventilació creuada en la planta superior.

El volum de l’edifici principal de configuració rectangular amb poca profunditat en sentit nord-sud, permet una òptima ventilació creuada.

A la planta baixa es posen porticons correders. Això permet gaudir de vistes sobre el jardí alhora que tenir protecció solar, privacitat i seguretat.

Constructivament s’aposta per una construcció de parets de càrrega i forjat de panell de fusta contralaminada tipus CLT, la fonamentació serà amb llosa de formigó armat. Les cobertes seran inclinades sempre per sota del 30% de pendent, també de panell de fusta d’entramat lleuger i acabat de xapa. Serviran de sustentació a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que disposa l’habitatge per a generació d’electricitat.

El sistema de climatització es un terra radiant amb aerotèrmia. És un sistema que ofereix una calefacció de màxima confortabilitat i eficiència energètica.

A nivell de jardineria es minimitzaran les zones de gespa, i la vegetació serà de baix manteniment i consum d’aigua. Es plantaran algunes espècies de fruiters i arbres de fulla caduca.

Projectes

Tots