Casa Can Bou

Home
Casa Can Bou

Casa Can Bou

ar47_2_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_3_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_4_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_5_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_6_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_7_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_8_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_9_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_10_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_11_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_15_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_24_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_13_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_25_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_26_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_27_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_28_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_29_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_30_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_31_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_32_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_23_habitatge_unifamiliar_fusta

 

 

ar47_12_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

 

 

ar47_13_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_14_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_15_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_16_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_17_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

ar47_18_habitatge_unifamiliar_fusta.jpg

 

Projecte d’un habitatge unifamiliar a Castelldefels   
Can Bou, Castelldefels

Superfície:
224m2
Projecte:
Gener 2019-Juliol 2019
Obra:
Octubre 2019- Març 2021
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor:
Works Barcelona
Estructura fusta:
Macusa
Pèrgola:
Vega
Piscina:
Rodamar
Col·laboradors:
Alba Montero Lemes
Imatges:
Modelat 3D:
Pep Buades
Jaime Sheehan
Infografia:
Gerard Izquierdo
Fotografia:
Lluís Bernat (4photos)

 

Aquest habitatge per una parella i dues filles té com a punt de partida les voluntats expressades per la família en el seu plantejament inicial: volien una casa funcional i sostenible, on la relació i la utilització de l’espai exterior era prioritària així com que la casa i el jardí tinguessin bon assolellament.

El solar en cantonada donant a la bona orientació facilita que la implantació de la casa dins la parcel.la, al fons de la mateixa, en contacte amb els veïns, permet alliberar la cantonada bona i aconseguir fer factibles aquestes voluntats inicials, alhora que permet disposar d’una gran superfície de jardí davant de la casa.

La configuració volumètrica en forma rectangular amb poca profunditat, amb el costat llarg encarat cap el sud aconsegueix l’entrada de sol a l’interior de la casa a través de les estances principals i alhora afavoreix la ventilació creuada a través de les obertures sud-nord.

La casa està formada per tres volums paral·lels, el garatge, l’habitatge i el porxo. Aquest espai, de gran importància es situa a la part central del terreny, en contacte amb el jardí i la piscina, fent de nexe amb l’habitatge, funcionant com a espai intermedi tant espaial com climàticament.

L’accés tant a peu com rodat, es produeix a través d’un pati d’accés des del carrer davant del garatge.

Pel que fa a l’esquema funcional, la planta s’organitza en dues zones. Els espais de serveis (banys, escales i safareig) donen a la zona nord, amb bona relació amb l’entrada i l’aparcament i amb relació directa amb les àrees principals alhora que permet l’agrupació de les instal·lacions. Els espais servits (dormitoris i sala d’estar) tenen la superfície màxima de façana ben orientada a sud i amb molt bona relació amb el jardí principal.

Respecte la secció, la planta baixa constitueix l’àrea pública amb les estances destinades a la zona de dia a nivell de jardí, aparcament i serveis mentre que l’àrea privada la constitueix la planta pis.

Constructivament s’aposta per una construcció en sec, de baix impacte ambiental, treballant amb estratègies de reducció de demanda gràcies als aïllaments, proteccions solars i ventilacions.

L’estructura de fusta amb entramat lleuger i forjat de panell contralaminat de fusta,  amb solucions de façana ventilada amb aïllament exterior per permetre la continuïtat de l’envolvent i l’eliminació dels ponts tèrmics, permet alhora un acabat de gran qualitat interior.

El sistema de climatització és un terra radiant amb aerotèrmia, sistema que ofereix una calefacció de màxima confortabilitat i eficiència energètica.

La casa aconsegueix una qualificació energètica AA tant en emissions de CO2 i consum energètic.

Projectes

Tots