Plaça del Mercat de Les Fontetes

Home
Plaça del Mercat de Les Fontetes

Plaça del Mercat de Les Fontetes

FONTETES_2

FONTETES_3

FONTETES_4

FONTETES_5

FONTETES_6

FONTETES_7

FONTETES_8

FONTETES_9

FONTETES_10

FONTETES_11

FONTETES_12

FONTETES_13

 

 

FONTETES_14_EMP

 

 

 

FONTETES_15_esquemas

 

FONTETES_16_planta

 

 

 

FONTETES_17_seccion

 

FONTETES_18_constructivo

 

FONTETES_19_bus

 

 

Plaça del Mercat de les Fontetes
Plaça del Mercat, Cerdanyola del Vallès  
       
Superfície: 7.530 m2    
Projecte:   2004    
Execució: Setembre 2005 – Maig 2006
Promotor:  MMAMB
Autor: Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic: Rafael Morant (MMAMB)
Constructor:  TAU-ICESA
Fotografia: Lluis Bernat 1-10
Sergi Romero 11-13
Robert Aparicio (obra)

El Mercat de les Fontetes és un dels mercats amb més vitalitat  de la comarca i el nucli central de l’activitat del barri de Fontetes.  A partir d’un estudi per analitzar i establir un pla d’actuació per a la remodelació i millora del mercat i el seu entorn, vam proposar la necessitat de replantejar tota la urbanització de l’entorn entre el mercat i el Riu Sec.

Es va proposar la creació d’una gran plaça adjacent el mercat, canviant el traçat del carrer Reis, perllongant-lo paral·lel al riu per tal de poder-lo convertir en un passeig per a la ciutat i que esdevingui un dels eixos cívics que la recorren. La nova plaça, s’adhereix a la façana del mercat per tal de potenciar l’activitat d’aquests dos grans espais públics. La plaça forma part d’un seguit d’actuacions per regenerar aquest entorn (queda pendent la rehabilitació del mercat).

Es tracta d’un plaça triangular, definida per límits completament rectes. Això permet que geomètricament es pugui resoldre com un únic pla, permetent disposar de la màxima superfície per tal de poder realitzar qualsevol gran activitat. En aquest espai s’ha de realitzar el mercat exterior tots els divendres. La pendent màxima d’aquest pla és del 3,5%, pendent que permet realitzar qualsevol tipus d’activitat, i que garantitza una bona evacuació de l’aigua. Tot aquest espai és accessible des de qualsevol punt, tant física com visualment.

La plaça es defineix a partir d’unes mestres disposades en una les pendents del pla, seguint la directriu marcada per l’estructura del mercat. En aquest nou pla queden atrapats els grans pins que antigament cobrien Fontetes. Són uns arbres que representen fites ineludibles al barri i al centre de Cerdanyola, i juntament amb les voltes de la coberta del mercat, són els elements que donen personalitat a aquest espai. La gran alçada d’aquests arbres fa necessària un nova vegetació, col·locada darrera d’aquests, que projecti una ombra que pugui definir un espai on es puguin realitzar activitats relacionades amb l’ús  lúdic de la plaça,  jocs infantils, conjunts de bancs, jardineres…

La peculiar situació d’aquest espai urbà, i el seu entorn, fan que estigui sotmès a un seguit de camps d’interacció i fluxos. La relació directa amb el riu, on la plaça pot actuar com a eixamplament del passeig fluvial, la interacció directa amb el mercat i la seva activitat comercial, així com l’accessibilitat des de els seus vèrtex, defineixen aquest camps i fluxos. Al superposar aquest camps i fluxos amb la nova vegetació, queden definides unes zones que tenen diferents característiques:

Espais oberts dinàmics. Grans espais lliures sense ombra, i sense mobiliari, que permeten el desenvolupament d’activitats molt dinàmiques. Una de les principals activitats de la plaça és l’emplaçament del mercat a l’aire lliure de tots els divendres de l’any (molt concorregut).

Espais d’ombra estàtics. Bosses sota la vegetació, relacionades amb els espais oberts, i que permeten el desenvolupament d’activitats més estàtiques, com poden ser els jocs infantils, racons per seure…

Els elements que configuren aquestes zones, s’organitzen amb uns talls del paviment continu entre mestra i mestra, apareixent un seguit de catifes de diferents paviments més tous i naturals, tarimes de fusta, catifes de gespa, i parterres de sauló que emfatitzen el caràcter de les diferents zones d’ombra.

Projectes

Tots