Actuacions a “La Model”

Home
Actuacions a "La Model"

Actuacions a “La Model”

_1_ar47arquitectura_modelo

_2_ar47arquitectura_modelo

_3_ar47arquitectura_modelo

_4_ar47arquitectura_modelo

_5_ar47arquitectura_modelo

_6_ar47arquitectura_modelo

_7_ar47arquitectura_modelo

_8_ar47arquitectura_modelo

_9_ar47arquitectura_modelo

_10_ar47arquitectura_modelo

_11_ar47arquitectura_modelo

_12_ar47arquitectura_modelo

_13_ar47arquitectura_modelo

_14_ar47arquitectura_modelo

_15_ar47arquitectura_modelo

_16_ar47_preso_model_soport

1_ar47_preso_model_emplaçament

2_ar47_preso_model_planta

3_ar47_preso_model_sala_actes

4_ar47_preso_model_sala

5_ar47_preso_model_banys

6_ar47_preso_model_planta_estat_actual

_17_ar47_preso_model_estat_actual

_18_ar47_preso_model_estat_actual

ACTUACIONS PER A USOS PROVISIONALS DE LA MODEL
Carrer Entença 155 , Barcelona

Superfície:
3379m²
Projecte: 
Setembre 2017 – Juny 2018
Obra fase 1: 
Gener 2018 – Maig 2018
Obra fase 2:
Novembre 2018-Gener 2019
Obra fase 3:
Maig 2019 – Juliol 2019
Promotor: 
Ajuntament de Barcelona
Constructor:
Teknifika, Voracys
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Col·laboradors:
Oriol Lloret
Ivana Rossell – Estudi acústic
Prats.Ing – Enginyeria d’instal·lacions
Imatges:
Daniel Meseguer
Fotografia:
Adrià Goula

Per tal de poder obrir l’antiga Presó Model a la Ciutat de Barcelona, es planteja realitzar un conjunt d’actuacions de condicionament per habilitar, per a usos provisionals, la planta baixa de l’edifici d’Administració de l’antiga presó de la Model.

La Model es va inaugurar l’any 1904 amb una superfície que ocupava dues illes de l’Eixample. Es tracta d’un recinte tancat i hermètic, situat aleshores, lluny de l’entorn residencial, i que, amb el pas dels anys, s’insereix plenament a la trama urbana. La presó estava dividida en tres grans cossos, els dos laterals, dedicats a administració i a un futur correccional, i el central, destinat a presó preventiva. El cos central està constituït per un cos central poligonal (panòptic) destinat originàriament a capella, del qual neixen radialment sis galeries de planta baixa i dos pisos, que allotjaven un total de 600 cel·les.

L’edifici Administratiu dóna accés al recinte des del carrer d’Entença i està fora del recinte emmurallat. S’organitza al voltant d’un claustre de proporcions quadrades, amb l’edificació de les dues plantes superiors reculades. L’edifici tenia la funció d’accés a la presó, vestíbul i administració, i originàriament, habitatges dels principals funcionaris de la Presó.

La planta baixa s’organitza a partir d’un conjunt de sales que donen al claustre, tenen uns 4,8 metres d’alçada lliure i uns 140 m² de superfície cadascuna. Actualment aquestes sales estaven reformades i alterades. La principal alteració és l’aparició de plantes altells, en tres d’elles. La majoria d’aquests espais presenten un bon estat de conservació, però han perdut totalment la seva essència original.

Amb els tècnics municipals, s’estableixen els criteris principals que han guiat al projecte, que són:
– Analitzar i preservar el màxim d’elements originals de l’edifici.
– Actuar netejant-lo superposat per recuperar l’espai original.
– Conservar l’essència de l’edifici, alterant, el mínim possible, les edificacions originals.
-Actuar amb criteris de PROVISIONALITAT, és a dir, una arquitectura REVERSIBLE, que es pugui DESMUNTAR, on es pugui llegir perfectament el que és nou i el que és vell.
-L’actuació principal serà donar accessibilitat i habitabilitat als espais per tal de poder donar uns nous usos provisionals.

A partir dels objectius establerts prèviament, s’estudia l’estat de tota la planta baixa, analitzant les potencialitats de cada una de les grans sales que conformen el conjunt. L’actuació principal serà l’enderroc de tots els altells, i la neteja de les diferents distribucions per recuperar l’espai original. La sala principal reformada és la sala d’actes, que se situa en l’antiga sala d’espera. L’elecció d’aquesta sala és per ser l’única actualment diàfana i que presenta la possibilitat de mantenir-ne més elements originals. Es conserva l’antic enrajolat perimetral, eliminant el falls-sostre i recuperant el sostre original tal com l’hem trobat.

Els espais de Direcció, es netegen d’envans i altells, transformant-se en una sala d’exposicions diàfana i polivalent. El nou paquet de banys i logística, es situa en l’antiga Gerència i Administració, zona en la qual ja hi havia un antic paquet de banys. En el claustre, es fa un nou paviment de formigó, recuperant el dibuix original, però solucionat amb paviment de secció única i circulació totalment adaptada.

Finalment hem realitzat  un seguit d’actuacions puntuals, dins el recinte de la presó, per tal de  generar un recorregut museístic totalment adaptat, a partir de la construcció d’unes rampes de fusta, totalment desmuntables i reversibles.

Projectes

Tots