Can Castellet

Home
Can Castellet

Can Castellet

castellet_2

castellet_3

castellet_4

castellet_5

castellet_6

castellet_7

castellet_8

castellet_9

castellet_10

castellet_11_previo

castellet_12_previo

 

castellet_13_obra

castellet_14_obra

 

 

castellet_15_emp

 

 

castellet_16_planta

castellet_17_seccion_transversal

castellet_18_fachada

castellet_19_croquis

 

Ampliació d’habitatge unifamiliar

C. Llorer nº6, Tortosa

Superfície:
225 m2
Projecte: 
Juliol 2004-Març 2005
Execució:
Octubre 2005- Novembre 2006
Promotor: 
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Manel Fernando (Àrea55)
Constructor: 
QualHab S.L.
Fotografia:
Lluis Bernat
Roger Jornet (obra)

En tot projecte de reforma, la necessitat d’analitzar i estudiar tots els elements existents per tal d’establir els criteris d’actuació, configura una de les decisions mes importants del projecte. Saber determinar quins són els elements existents sobre els quals s’organitzarà l’actuació i quines són les carències a les que s’ha de donar resposta. Sempre busquem enderrocar el mínim per construir el necessari, on el vell i el nou s’integrin com a part d’un conjunt, que emfatitzi el diàleg entre les dues parts. S’ha d’intentar conservar tots aquells elements que tenen que servir com a referent de l’edifici existent.

En aquesta obra, es respecta tota la volumetria existent. Tot i així el poc valor estètic (i ètic) de la casa original, obliga a la necessitat d’un “rentat de cara” on el resultat final ha de semblar una nova construcció.

S’amplia l’actual planta baixa de l’habitatge a partir d’un nou annex adossat en la cara dreta de la casa, que equilibra l’epicentre de la planta baixa. Es construeix un nou porxo al llarg de tota la façana principal. Aquest porxo d’amplades diferents, obre la casa a l’exterior, actuant d’espai intermedi entre l’interior i l’exterior (tant important en el nostre clima) i serveix per “lligar” tota la planta baixa i que l’habitatge prengui unes proporcions més horitzontals.

Es redefineixen totes les obertures, ampliant principalment les de la façana sud (la principal) i establint un joc de plens i buits per poder recollir els porticons corredissos que tanquen dites obertures.

Interiorment la zona d’estar ocupa tota la part central, i en l’annex es situa l’estudi i l’habitació de convidats. L’escala de formigó s’enderroca i es construeix una nova escala metàl·lica i diàfana en el mateix lloc. La cuina i el bany de planta baixa no es toquen ja que van ser reformats recentment.

La planta pis també es reforma totalment, amb tres habitacions i un  bany.  A cada costat de la planta, es situen dues terrasses de grans dimensions. A la coberta (des de la que hi han unes vistes panoràmiques sobre la ciutat de Tortosa espectaculars) s’accedeix des de la mateixa escala metàl·lica que s’ha desplaçat i on s’ha construït una barana d’obra per integrar-la al conjunt.

Projectes

Tots