Carrer Lluis Pascual Roca

Home
Carrer Lluis Pascual Roca

Carrer Lluis Pascual Roca

AR47_Pascual_Sant-Boi-2_eje civico

AR47_Pascual_Sant-Boi-3_reurbanització

AR47_Pascual_Sant-Boi-4_reurbanizacion

AR47_Pascual_Sant-Boi-5_carrer-comercial

AR47_Pascual_Sant-Boi-6_calle-comercial

AR47_Pascual_Sant-Boi-7_pacificació-carrer

AR47_Pascual_Sant-Boi-8_pacificación-calle

AR47_Pascual_Sant-Boi-9_transformació-carrer

AR47_Pascual_Sant-Boi-10_transformación-calle

AR47_Pascual_Sant-Boi-11_passeig-urbà

AR47_Pascual_Sant-Boi-12_paseo-urbano

AR47_Pascual_Sant-Boi-13_revitalització_revitalización

AR47_Pascual_Sant-Boi-14

AR47_Pascual_Sant-Boi-15

AR47_Pascual_Sant-Boi-16

AR47_Pascual_Sant-Boi-17

AR47_Pascual_Sant-Boi-18

AR47_Pascual_Sant-Boi-19

AR47_Pascual_Sant-Boi-20AR47_Pascual_Sant-Boi12

AR47_Pascual_Sant-Boi13

REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUIS PASCUAL ROCA
Sant Boi de Llobregat

Superfície:     
7.001,95m2
Projecte: 
Gener 2016 – Juliol 2016
Execució:
Març 2017- Gener 2018
Promotor:
Ajuntament de Sant Boi
Autor:                                                             
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:                                                 
UTE Tecno Firmes – Citelum
Infografies:
Gerard Izquierdo
Xabier López
Mónica Barrio
Fotografies:
Josep Casanova Martí

Projecte de transformació i pacificació del carrer Lluis Pascual Roca a Sant Boi del Llobregat. Es tracta d’un carrer molt singular dins la trama de la ciutat. L’objectiu era treure-li algunes de les funcions actuals (densitat de cotxes, contenidors, aparcament lliure…) per tal de potenciar aquells usos que l’han d’emfatitzar com a EIX CÍVIC I COMERCIAL de la ciutat, cercant una ciutat més inclusiva, sostenible i ecològica, on els vianants i els veïns siguin els actors principals de l’espai públic, i on el verd s’integri dins la trama urbana, més pacificada, accessible i tranquil·la.

 Es planteja una secció asimètrica amb una vorera de 4 metres d’amplada i l’altra de 2,5 m. Això permet tenir una vorera amb amplada suficient per disposar d’una alineació d’arbrat, generant una zona de pas de 3 metres, i uns espais de relació (entre arbre i arbre) d’un metre d’amplada, on es col·loquen bancs. En un carrer d’alta densitat (tant de cotxes com de vianants), la generació d’aquesta vorera, convida a la convivència i relació entre els veïns de la ciutat. La vorera ampla es situa a la façana nord, la que comunica amb el centre de la ciutat i la més assolellada.

 En el segon tram del carrer és un tram molt més curt però amb una secció molt més ampla. En aquest tram es proposa reordenar el traçat actual per tal de compensar les dimensions de les dues voreres. Es generen així dos amples voreres amb la calçada deprimida i arbrat a cada cantó. La construcció d’una petita illeta triangular verda, potencia i emfatitza el verd dins l’àmbit.

 Al final del carrer, s’urbanitza també una petita placeta, amb tres grans arbres existents, generant un punt de trobada dins l’eix comercial al creuament amb el carrer Jaume I, que connecta amb l’Ajuntament. Es generen tres gran parterres verds per cada arbre, que endrecen i organitzen l’espai i la situació dels bancs.

 A nivell de materials, un dels objectius del projecte és cercar certa unitat amb la resta d’actuacions que s’han realitzat i s’han de realitzar a tot l’eix. La pavimentació és de llosa de formigó destonificat 20×40 i calçada asfaltada. Una de les accions principals per pacificar i generar un entorn més amable, és l’aposta pel verd, amb una alineació d’arbres a tot el carrer, de port mitjà i fulla caduca, generaran un entorn més tou, amb zones d’ombra per on circular i estar. Tots els escocells i parterres es situen enrasats al paviment, funcionant com espais d’infiltració de les aigües pluvials que llisquen per les zones pavimentades.

Projectes

Tots