Habitatge a Gràcia

Home
Habitatge a Gràcia

Habitatge a Gràcia

vivienda_gracia_2

 

vivienda_gracia_3

vivienda_gracia_4

vivienda_gracia_5

vivienda_gracia_6

vivienda_gracia_7

vivienda_gracia_8

vivienda_gracia_9

 

 

vivienda_gracia_10planta

 

vivienda_gracia_11seccion

vivienda_gracia_12tabiques

Habitatge en edifici plurifamiliar
c. Alba 2, 3er-2º, Barcelona

Superfície:
71,00 m2
Projecte:
Abril 2006
Execució:
Maig 2006- Març 2007
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:
Autopromoció amb subcontractes
Fotografia:
Sergi Romero
Roger Jornet (obra)


Reforma d’un habitatge en el barri de Gràcia, en una petita finca de principis de segle en xamfrà. Es tracta d’una reforma de baix pressupost, on la propietat executa gran part de l’obra, subcontractant les parts més delicades. Aquest tipus d’obra suposen per nosaltres una implicació molt més gran en tota l’execució de l’obra, on nosaltres ens encarreguem de tota la part tècnica de la gestió i control, i la propietat gestiona el dia a dia, amb el nostre assessorament directe.
 

Compositivament l’habitatge, de forma rectangular, s’estructura a partir d’un eix longitudinal. En la part exterior es situen les diferents habitacions i al final, ocupant tot el xamfrà, la sala d’estar-menjador. A la part interior es situa tot el paquet d’aigües, amb la cuina oberta la menjador.  Aquest paquet es construeix a partir d’un joc de portes corredisses, penjades d’un perfil metàl·lic que lliga tot el conjunt. Aprofitant la gran alçada de l’habitatge, es construeix un altell-armari sobre els banys i el safareig.

Com que s’havia de refer la coberta i aïllar-la per sobre, s’elimina el fals-sostre de canyís, deixant vistes les bigues originals de fusta. Aquest sostre és l’element que li dona personalitat i “història” a l’habitatge, mentre que les parets i fusteries, totalment blanques i diàfanes li donen el contrapunt. El paviment de parquet natural envellit, reforça  el contrast entre elements verticals blancs i horitzontals de fusta, alhora que li dona calidesa i continuïtat a tot l’habitatge.

A l’enderrocar el fals-sostre, es va descobrir que les bigues tenien molts tèrmits i molts dels caps de les bigues estaven molt danyats. Un cop estudiat les diferents patologies, es va fer un tractament fungicida i posteriorment es van reforçar aquells caps de biga més danyats mitjançant unes cassoletes metàl·liques collades als murs, evitant enderrocar el sostre tal com alguns “tècnics” havien afirmat.

Projectes

Tots