Casa de cos de fusta

Home
Casa de cos de fusta

Casa de cos de fusta

AR47_2_CASA FUSTA_FAÇANA

AR47_3_CASA FUSTA_INT PATI

 

 

AR47_4_CASA-FUSTA_SALA

AR47_4_CASA-FUSTA_ESCALA

AR47_5_CASA-FUSTA_CUINA

AR47_6_CASA-FUSTA_HAB

 

 

ar47_7_PLANTA_COBERTA

 

 

ar47_4_PLANTA-BAIXA

 

 

ar47_5_PLANTA-PRIMERA

 

 

ar47_6_PLANTA-SEGONA

 

 

ar47_2_SECC_FUGADA

 

 

ar47_10_CONSTRUCTIVA

 

 

ar47_11_DETALLS-ESCALA

 

CASA DE COS DE FUSTA
Mataró

Superfície:
185m2
Projecte:
Desembre 2018-Juliol 2019
Obra:
Febrer 2020- Febrer 2021
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor:
Ram de paleta i Serralleria _ Sancas Construccions
Estructura de fusta i façana _ Germans Verdaguer
Instal·lacions _ Inmatec
Fusteria interior _ Jordi Teodoro
Fusteria d’alumini _ Aluminis Iluro
Fusteria exterior de fusta _ Fusrei
Paviment parquet: Esco suelos de madera
Cuina. Dialkitchen
Envans interiors _ Perienvà
Pintura _ Llibre Pintors
Enderrocs i excavacions _ Excavacions Iluro
Envà pluvial: Tabicor
Plaques solars: Solartradex
Fotografia:
Lluis Bernat (4photos.cat)
Col·laboradors:
Nélida López
Jaime Sheeran
Francesc Gené

Aquest projecte es situa al barri de l’Havana de Mataró, un barri on casualment, es concentren gran part de les obres del despatx dels últims anys. Aquesta zona conserva les traces originals dels carrers de Mataró, de cases de cos, on es mantenen gran part de les construccions originals.

La parcel·la té una forma trapezoidal que la fa molt diferent de les parcel·les rectangulars que configuren les típiques cases de cos de totes les viles del Maresme. Degut a la poca profunditat, tant de la parcel·la com del pati interior d’illa, i al fet que el programa funcional permeti no esgotar l’edificabilitat, es genera un habitatge compacte, de molt poca profunditat (15 metres), que permet la creació d’un pati de 5x3m al fons del solar. D’aquesta manera s’aconsegueix una façana millor il·luminada i un espai on poder gaudir de l’exterior.

Per aprofitar aquestes condicions d’assolellament i vistes, es situen el pati i les estances de dia principals en planta primera, delegant a la planta baixa l’aparcament, el safareig i una sala polivalent. Aquestes dues últimes reben la llum natural procedent del pati on, tot i estar cobert, hi plou i permet ventilar. La zona de nit està formada per tres habitacions i es situa en la segona planta.

L’edifici s’organitza en tres crugies estructurals i funcionals. En la crugia central hi trobem els espais de distribució (l’escala i la previsió de l’ascensor) i els banys en ambdues plantes. En la crugia interior i més curta, s’hi troben, en planta baixa, el safareig i la sala polivalent; en planta pis s’hi acull la cuina i el menjador que comuniquen directament amb la terrassa i, en la segona l’habitació suite. La sala d’estar se situa en la crugia que dóna al carrer, ja que les seves necessitats lumíniques i de connexió amb el pati són menors. En planta segona, en la crugia exterior hi ha les dues habitacions pels infants.

La coberta a dues aigües es decala en la part central per tal de generar un lluernari orientat a nord que dona llum a l’escala i al bany interior. Aquest lluernari actua com exutori a l’estiu, assegurant una òptima ventilació creuada. La poca profunditat de l’edificació i la il·luminació central garanteixen el confort lumínic en totes les dependències.

A nivell formal, el fort caràcter patrimonial del carrer invita a composar una façana principal seguint els criteris de les antigues cases de cos, amb dos eixos, un de principal, on es situa la porta del garatge i el balcó i un de secundari, amb obertures de menors dimensions. En aquesta façana, les fusteries son de fusta amb persianes tradicionals de corda per l’exterior del tipus alacantines. En les interiors, la fusteria és metàl·lica i amb porticons.

Constructivament s’aposta per una construcció en sec de forjats de bigues i taulells de fusta, cobertes d’entramat lleuger de fusta i parets de contra laminat. La fusta ens aporta matèria d’origen natural, de cicle tancat, de baix impacte ambiental, amb unes prestacions mecàniques i tèrmiques excel·lents i un acabat fantàstic, amable i de qualitat. També s’han recuperat, abans d’enderrocar-la, el màxim d’elements patrimonials de l’antiga casa, com ara les portes interiors i el terra hidràulic, per tal de garantir la memòria del lloc.

Projectes

Tots