Casa Estudi al Born

Home
Casa Estudi al Born

Casa Estudi al Born

estudio_borne_1

estudio_borne_2

estudio_borne_3

estudo_borne_4

estudo_borne_5

estudio_borne_5emp

estudio_borne_6plantas

estudio_borne_8seccion

estudio_borne_9detalle

 

 

 

Reforma d’habitatge unifamiliar

c. Argenteria 47, Barcelona

Superfície:
80m2
Projecte:
Gener 1998 -Maig 1998
Execució:
Novembre 1998-Desembre 1999
Autor:
Robert Aparicio i Sílvia Ollé
Arquitecte tècnic:
Albert Xuriguer
Promotor:
Privat
Fotografia:
Lluis Bernat

Aquesta obra és el primer projecte realitzat pel despatx. Situat en ple cor del Born, al centre de Barcelona, aquest habitatge ocupa totes les plantes pis, d’un petit edifici de 5 plantes que data del l’any 1.500, típica construcció del barri de la Ribera.

L’edifici té la planta rectangular i és d’estructura de gruixuts murs de càrrega i forjats de bigues de fusta. L’edifici estava desocupat (excepte en el local de la planta baixa) i amb l’estructura en molt mal estat, sobretot els forjats estaven molt deteriorats per les humitats d’anys degut a les filtracions d’aigua per la coberta.

La reforma afecta a tot l’interior de l’habitatge, mentre que la façana i la coberta  ja s’havien rehabilitat amb anterioritat.

L’actuació principal és la substitució, ja sigui física o funcional, de tots els forjats, i la construcció d’una escala nova on hi havia l’estreta i fosca escala existent, que s’enderroca. La nova escala metàl·lica diàfana i transparent, de cargol de doble node, té les dimensions adients per al continu ús a la que se la sotmetrà, ja que cadascuna de les plantes es converteix en el “replà” de l’escala on s’hi desenvolupen les diferents activitats del dia a dia.

Cada planta, d’uns 22 m2, és una estança. Organitzades actualment com: sala d’estar, cuina/menjador i dues plantes dormitoris. La coberta es recupera com a terrassa i el badalot d’accés a la mateixa funciona com un gran lluernari que, juntament amb la bona orientació a sud de la façana, fa que tot l’immoble estigui molt il·luminat i assolellat.

Donada la impossibilitat de recolzar l’escala en el forjat inferior (sostre botiga), varem decidir penjar-la dels forjats intermedis, i es desenvolupa sense tocar cap de les parets mitgeres.

 Pel que fa als forjats,es reforcen totes les plantes a partir d’un acurat estudi de l’estat de cadascun dels mateixos. L’últim es refà totalment (era el que estava en més mal estat) mentre que el resta, es substitueixen parcialment o es reforcen, un cop sanejat el paviment superior,  a partir de construir un forjat col·laborant, connectant les bigues de fusta actuals.

Interiorment només es construeixen els nous banys i un joc de portes corredisses per poder tancar les diferents estances.

Durant els primers anys la primera planta va ser el nostre despatx i d’aquí ve el nom del nostre estudi.

Projectes

Tots