Casa Montmar

Home
Casa Montmar

Casa Montmar

ar47_1_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_2_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_3_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_4_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_5_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_6_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_7_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_8_habitatge_unifamiliar_fusta

 

ar47_9_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_10_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_11_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_12_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_13_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_15_habitatge_unifamiliar_fusta-min

 

ar47_15_habitatge_unifamiliar_fustaar47_17_habitatge_unifamiliar_fusta

ar47_16_habitatge_unifamiliar_fustaar47_20_habitatge_unifamiliar_fusta

 

ar47_18_habitatge_unifamiliar_fusta

 

 

ar47_19_habitatge_unifamiliar_fusta

 

 

CASA MONTMAR
Castelldefels

Superfície:
185m2
Projecte:
Octubre 2018-Abril 2019
Obra:
Febrer 2020- Juliol 2021
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Assessor energètic i zeb-consulting: 
Alex Parella
Constructor:
Works Barcelona
Estructura fusta:
Macusa
Col·laboradors:
Alba Montero Lemes
Imatges:
Modelat 3D i infografia: Adriano Occhibelli
Fotografia:
Lluís Bernat (4photos)

El nou habitatge està situat en una urbanització molt propera al centre de Castelldefels, on comença la ciutat-jardí amb casetes de màxim dues plantes d’alçada.

La parcel.la de la que el client disposa, té unes petites dimensions que acoten la superfície de l’habitatge, restringida per normativa a 125m² de superfície i a dues plantes d’alçada. Les distàncies amb els veïns redueixen moltíssim la zona on es pot erigir l’edificació que ens queda reduïda a un rectangle molt condicionat per la forma de la parcel.la.

Es planteja la creació d’un soterrani per tal de donar un espai servidor no habitable per a compensar la falta d’espai i facilitar l’emmagatzematge dels estris que necessita una casa amb jardí.

El solar, gairebé pla i sense vegetació, a excepció d’una figuera i una palmera permet la col·locació d’un volum rectangular situat a la mínima distància permesa del carrer i que genera un petit jardí a la part posterior.

Es tracta d’un volum amb la planta primera de major longitud que la inferior que permet la generació d’un porxo encarat al jardí privat de l’habitatge. La façana principal i més assolellada és un dels costats llargs on es situen les obertures de la sala d’estar i habitacions. Serà la façana captadora i de control lumínic que garantirà el bon funcionament climàtic de l’habitatge. La façana contrària, per contra, amb mala orientació i veïna d’una escola, és molt tancada i hi donen els espais servidors, cuina, banys i escala.

L’esquema funcional respon a la distribució zona de dia a la planta inferior i zona de nit a la superior, amb els espais connectats a través del doble espai de a sobre del menjador que permet l’entrada de sol i llum des de la planta superior a l’espai principal.

La morfologia compacta de la casa és ideal per la construcció amb estructura de fusta amb panells estructurals d’entramat lleuger, solució tant pels elements verticals i horitzontals.

L’envolvent de l’habitatge garanteix la màxima estanqueïtat i continuïtat amb la solució de façana ventilada, a la planta baixa resolta amb xapa metàl·lica ondulada i la superior amb enllistontat de fusta, amb col·locació vertical per tal d’evitar les acumulacions d’aigua.

El sistema de climatització amb bomba de calor amb aerotèrmia  permet calefactar i refrigerar l’habitatge evitant sobreescalfaments i proveint d’alta sensació de confort.

La instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum permet assolir una certificació energètica AA que minimitzarà el consum i les emissions durant la vida útil de la casa.

Projectes

Tots