Casa Bosc

Home
Casa Bosc

Casa Bosc

bosc_2

bosc_33

bosc_4

bosc_5

bosc_6

bosc_7_obra

bosc_8_obra

bosc_9_emp

 

bosc_10_plantas

bosc_11_seccion bioclimática

bosc_12_seccion-constructiv

Habitatge unifamiliar aïllat

Passeig del Bosc 54, Castelldefels

Superfície:
222,70 m2
Projecte:
Novembre 2005-Abril 2006
Execució:
Setembre 2006-Setembre 2007
Promotor:
privat
Autor:
Ar47 Estudi d’Arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio Trigueros
Constructor: 
Centosan sl
Coberta:
Fupicsa
Fotografia:
Lluis Bernat
Roberto Aparicio (obra)
Publicacions:
Magazine La Vanguardia, 8 Febrer 2009
Lo M+S n. 29. Abril 2009.
Living Deco, 2009

L’habitatge es situa en una parcel·la del barri de Montemar de Castelldefels, una zona residencial de ciutat jardí. La parcel·la és quasi plana amb un fort desnivell d’una planta al límit oest i amb pocs arbres, entre ells una gran palmera. . 

La presència d’uns pins de gran alçada a l’altra costat del carrer, que li fan molta ombra a l’hivern, provoca en gran mesura, la posició de l’habitatge, que es recula a la part posterior de la parcel·la, el límit nord. Aquesta disposició de la casa permet tenir la màxima superfície de jardí al sud, deixant una petita part del terreny al nord, com a pati de servei. També condicionen l’existència d’aquests arbres la secció de l’habitatge, que té la captació de la llum per la part més alta de la casa per tal d’il·luminar totes les parts interiors.

La composició volumètrica és molt senzilla, una caixa rectangular allargada amb una coberta inclinada a un aigua. Totes les estances principals reben radiació directa solar, i tenen relació amb el jardí i la piscina. La part posterior queda reservada a les zones de servei. Això permet que la façana al jardí sigui molt més oberta i transparent i la façana nord, molt més massissa i opaca.

L’element de relació entre l’interior i l’exterior de la casa és un gran porxo que ocupa tot l’ample de la façana sud. El porxo és l’espai intermedi que enriqueix realment la casa i facilita la seva relació amb l’exterior esdevenint un lloc de molta vida durant quasi tot l’any.

La distribució interior s’organitza a partir del doble espai central, la zona d’estar i menjador, des del qual es controla gairebé tota la casa i que funciona com a espai de relació entre plantes, i de relació amb el jardí a través del porxo.

Els criteris constructius són una combinació de criteris de la construcció tradicional (com els murs d’obra vista que conformen la caixa), amb construcció més moderna, prefabricada i lleugera (com l’estructura metàl·lica de la façana sud), que permet obrir la caixa cap el jardí i la bona orientació. Hi ha la  voluntat d’utilitzar el màxim de materials naturals, fusta, zenc, acer, pedres naturals….etc. La coberta és inclinada a una sola aigua formada per panells prefabricats de fusta amb acabat interior d’encadellat de fusta. L’acabat de la coberta és de xapa de zenc. És una de les primeres edificacions on vam començar a treballar amb sistemes prefabricats de fusta.

En relació al comportament bioclimàtic la casa funciona amb ventilació natural creuada, i totes les peces principals tenen assolejament directe. El doble espai central funciona com un gran hivernacle on  els propis elements arquitectònics (porxo i voladís) són els que fan de protecció solar.

Projectes

Tots