CEIP Benicarló

Home
CEIP Benicarló

CEIP Benicarló

beni1.1_ceip-klh-patio

beni2_vista-conjunto

 

 

beni3_vista-klh-exterior

beni4_vista-klh-interior

 

 

beni5-esquemas

beni6_situación

beni7_planta-baja

beni8_alzado

beni9_seccion-bioclimaticabeni10_seccion-constru

Concurs amb la constructora Tauicesa per la construcció d’un CEIP a Benicarló

Benicarló, Castelló

Superfície:
3.715m2 + 7.411m2 patis
Projecte: 
Juliol de 2010
Convocant: 
Ajuntament de Benicarló
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura

L’emplaçament del projecte es troba en una de les noves zones de creixement perifèric de Benicarló, la coneguda com els Sector 7. La parcel·la, de forma irregular i proporcions rectangulars delimita amb quatre carrers. La urbanització interior del sector es de prioritat invertida, presentant un sol front amb accés rodat, la cara sud-oest amb el carrer Toledo i el carrer Astúries.Concurs amb constructora al qual ens vam presentar amb Tauicesa, com al concurs de l’escola Bressol la Blaveta, ens presentàvem per seguir treballant i desenvolupant l’experiència amb el KLH, el sistema constructiu de fusta contralaminada que havíem utilitzat al Ceip Riu Sec.

La proposta planteja col·locar l’edifici ocupant tot el front nord-est, seguint l’alineació del carrer Peatonal 2, la més llarga que delimita la parcel·la, alliberant tota la cara sud-est (de forma irregular) on es disposen els diferents patis als que s’obre l’escola.

L’edifici s’organitza a partir d’un gran accés central, situat just al front del carrer per a vianants que dona a la zona verda, la qual connecta amb el Bulevard d’accés a Benicarló. Es garanteix així un bon funcionament, tant intern com extern de l’escola. Internament, la posició del vestíbul permet poder acollir, distribuir i connectar des del centre de l’edifici, als diferents espais que el configuren.

A partir del vuit central del vestíbul, que travessa tot l’edifici, connectant l’accés amb el gran pati exterior, es configuren les dues grans peces, que es situen a banda i banda. En el costat curt, es situen les aules, a partir de dues franges. La principal, adjacent al carrer 2, acull les aules de primària a partir d’un gran volum de dues plantes obert en la seva cara sud-est a un llarg pati de relació. A partir d’aquest pati s’organitza el segon volum, corresponent a Infantil, de una sola planta amb el seu propi pati.

A l’altre costat, un volum rectangular de una sola planta ocupa el resta del front nord-est. Aquest volum, es separa del límit del carrer per a vianants per poder crear un accés rodat des del carrer Toledo, convertint tot aquest front en un llarg pati de servei. El volum acull totes les dependències comunes, organitzades a través d’un gran porxo que ocupa tota la façana sud-est, obrint-se al gran pati de Primària. Al final d’aquest volum, trobem els equipaments esportius i finalment com a peça de remat es situa l’habitatge del conserge, obert al seu propi pati en la cara sud-est.

Formalment l’edifici es resol a partir d’un detallat estudi bioclimàtic de cadascuna de les seccions que configuren l’escola. Un joc de llargues cobertes garanteixen un correcte assolellament i ventilació de tot el conjunt, gràcies a que tos els espais tenen llum i ventilació natural. En un edifici resolt principalment en planta baixa, és el joc de cobertes el que dotarà a tot el conjunt de dinamisme i personalitat, sense necessitat de cap “gest” arquitectònic artificiós.

Projectes

Tots