CEIP Riu Sec

Home
CEIP Riu Sec

CEIP Riu Sec

CEIP KLH_2_patio

 

CEIP KLH_22_comedor

CEIP KLH_3_croquis

CEIP KLH_4_croquis

CEIP KLH_5_croquis

CEIP KLH_6_croquis

CEIP KLH_7_maqueta

CEIP KLH_8_emplazamiento

CEIP KLH_9_plantas

CEIP KLH_10_bioclimatica

CEIP KLH_11_secciones

CEIP KLH_12_constructiva

CEIP KLH_13_constructiva

CEIP KLH_14_fachada

CEIP KLH_15_fachada

 

Centre d’Educació Infantil i primària (CEIP) Riu Sec

1er premi concurs previ
c. Riu Sec, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
3.043m2

Projecte: 
Març 2009-Març de 2010

Execució:
Gener 2012-Abril 2013 obra parada

Promotor: 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura

Arquitecte tècnic:    
Héctor Aparicio Trigueros

Estructura: 
Miguel A. Nevado

Acústica:
Ivanna Rossell

Enginyeria:
Lavola sostenibilitat

Constructor:  
UTE: MahecoConstructora de Calaf

 

El projecte s’inclou dins una gran illa d’equipaments municipals que antigament era un abocador de la l’antiga fàbrica Uralita a Cerdanyola del Vallès. L’ajuntament després de realitzar el projecte de “descontaminació” de tota la parcel·la organitza un concurs per la redacció del CEIP, del qual resultem guanyadors.

La parcel·la, de proporcions allargades i forma molt irregular, té accés des de la plaça central de la parcel.la en el seu costat curt i al  Riu Sec en la cara sud-est. delimitant amb les vies del tren en tot el seu front nord-oest.

La proposta s’organitza a partir de tres volums rectangulars lligats per un pla-porxo que genera els espais exteriors coberts. L’edifici principal de tres plantes, es situa paral·lel a la via del tren, i conté les aules de Primària. A continuació es situa el segon cos, amb el menjador i el gimnàs. El cos de l’aulari d’Infantil, de menor escala, es col·loca enfront d’aquests. Aquesta disposició “protegeix” l’escola del tren, obrint-se al riu i a les vistes, amb una orientació sud-est.

L’accés es fa a través del porxo exterior, que “acull” els alumnes,  i connecta amb el gran vestíbul. Un cop realitzada la transició exterior-interior, el pla-porxo es buida, creant un pati de relació entre els dos volums d’aulari. És un pati-claustre tancat, acotat i tranquil, on s’obren totes les aules i per on s’accedeix al porxo principal. Aquest s’obre al gran pati general, i permet l’accés a cobert al menjador i el gimnàs. La successió de patis acaba en la pista esportiva i l’entrada de servei. El volum d’Infantil té el seu propi pati, encarat cap el sud i d’ús exclusiu,.

Els aularis  s’organitzen en pinta, a partir d’un passadís a la cara nord, que actua de coixí entre les aules i el tren. Aquestes, s’orienten els patis i les vistes, garantint  un bon assolellament. Totes les aules disposen d’amples zones vidriades que connecten amb el passadís, afavorint així la relació visual transversal de tot el conjunt, i permetent la ventilació creuada.

Tota l’escola funciona en planta baixa, exceptuant el volum de Primària, de tres plantes, organitzat a raó d’un cicle per planta. La comunicació vertical es produeix a través de dues escales situades en cada extrem de la planta. Cadascuna d’elles comunica amb els grans espais de relació, el vestíbul d’accés i el porxo exterior.

Degut a la contaminació del terreny, qualsevol extracció de terres per sota del 40 cm. de les noves graves de confinament, s’ha de tractar com a residus contaminat. S’aposta per un sistema constructiu prefabricat molt lleuger, per tal de minimitzar la fonamentació necessària i l’impacte de la seva construcció. La fonamentació es realitza amb pilots clavats, els quals no  tenen extracció de terres. El sistema prefabricat és de panells autoportants de fusta contralaminada KLH. Es un sistema net, extremadament lleuger, sostenible, de molt baix impacte ambiental i de fàcil i ràpid muntatge. La majoria de parets es doblen, però els sostres i cobertes, es deixen els panells de fusta KLH vistos, creant uns espais interiors molt amables i tous.

Aquest és un dels edificis projectats més grans d’Europa construïts amb KLH, però desgraciadament la crisis i les noves previsions demogràfiques, han paralitzat les obres, un cop ja s’havien executat els fonaments i la llosa de planta baixa.

Projectes

Tots