Centre cívic a Roses

Home
Centre cívic a Roses

Centre cívic a Roses

roses_4roses_2_seccion-patio

roses_3_seccio_fugada

 

 

roses_5_emp

roses-6-planta

 

 

Concurs d’equipament cultural a Roses

Riera dels Ginjolers, Roses

Superfície:
3.000m2
Projecte: 
Novembre de 2010
Convocant: 
Ajuntament de Roses
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura

Situat en cantonada, l’edifici ocupa tota la volumetria permesa, té una gran façana sobre la Riera amb orientació sud-est, i una segona sobre l’estret carrer de la Trinitat, de tant sols 5 metres d’amplada. Exteriorment un gran brise-soleil continu de lames de fusta horitzontals discorre per davant de les dues façanes, per tal de garantir el control lumínic i dotar de privacitat les grans obertures verticals de les diferents dependències. El brise-soleil puntualment  té certes interrupcions que permeten la relació visual directa per tal d’emfatitzar la relació del Centre (i les diferents i variades activitats que en ell s’hi desenvolupen) amb la ciutat. El tractament de la façana és uniforme pels dos carrers, esdevenint un element rotund i potent dins el teixit de la ciutat. El tractament vidriat de gran part de la planta baixa i el brise-soleil de fusta li atorguen un caràcter tou i amable, per tal d’atreure i convidar a la interrelació de la gent amb el centre.Aquest equipament forma part d’un conjunt d’actuacions per tal de reformar i revitalitzar el casc antic del poble. L’emplaçament es troba en el primer tram de la Riera dels Ginjolers, molt a prop del Passeig Marítim. La Riera és l’accés de vianants principal a la platja i al Passeig, i actua com a eix cívic que connecta el mar i el centre amb la resta de la vila. El Centre Cívic serà el principal equipament del seu traçat, i ha de donar un impuls, tant a nivell social, com urbanístic i arquitectònic a aquest entorn.

A la planta baixa, la façana de la Riera  es recula per tal de crear un accés acotat tant del Centre com de la SUF (una gran sala de ball), alhora que permet crear una terrassa del bar protegida pel voladís de l’edifici. La conversió de la Riera en zona de vianants ha de permetre desenvolupar en aquest tram, activitats culturals i de lleure a l’aire lliure, relacionades amb el Centre i la ciutat.  Aquesta gran permeabilitat de la planta baixa, vol obrir el Centre a la gent, emfatitzant el seu caràcter públic, d’integració i de cohesió social al que vol donar resposta.

A partir de l’ajustada disposició del variat programa, la proposta s’organitza cercant la presència de la llum natural i  potenciar la relació  entre les diferents activitats  entre sí i amb l’exterior, alhora que permetre la flexibilitat en l’ús. Per aconseguir-ho, les diferents sales i espais es disposen en planta ocupant tot el perímetre, creant un buit central on es situa l’escala principal. Aquest buit, de proporcions diferents en cada planta i il·luminat zenitalment, és l’element principal de relació entre les diferents activitats i plantes, permetent potenciar la interrelació de sinèrgies i dinamitzar les diferents accions que es fan en el Centre.

Projectes

Tots