Cooperativa de 4 habitatges de fusta

Home
Cooperativa de 4 habitatges de fusta

Cooperativa de 4 habitatges de fusta

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_01

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_02b

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_03

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_04

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_05

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_06

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_07

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_08

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_09

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_10

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_11

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_12

ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_13

01_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_seccio

02_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_plantes

03_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_seccio

04_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_plantes

05_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_seccio

06_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_plantes

07_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_alçats

08_ar47_pelegri_autopromocio_cooperativa_habitatges_secc-cons
Autopromoció en règim de Cooperativa d’habitatges
Carrer Sant Pelegrí – Camí Ral,  Mataró

Superfície:
723,89 m²
Projecte:
Gener 2018 – Juliol 2019
Execució: (obra)
Juliol 2019 – Juliol 2020
Autor:
ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Assessorament energètic:
Àlex Parella
Promotor:
Cooperativa d’habitatges “Casa l´Havana”
Constructor:
Ram de paleta i Serralleria _ Sancas Construccions
Estructura de fusta i façana _ Germans Verdaguer
Instal·lacions _ Inmatec
Fusteria interior _ Jordi Teodoro
Fusteria d’alumini _ Aluminis Iluro
Fusteria exterior _ Fusrei
Envans interiors _ Perienvà
Pintura _ Llibre Pintors
Enderrocs i excavacions _ Excavacions Iluro
Fotografia:
Lluis Bernat (4photos.cat)
Col·laboradors:
Nèlida López Silva
Daniel Meseguer
Malina Lambrache

Aquest projecte neix de la voluntat de quatre famílies de dur a terme un projecte comú d’autopromoció al barri de l’Habana de Mataró, en règim de Cooperativa d’Habitatges. La tipologia edificatòria de casa de cos d’uns 5 metres d’amplada, i les possibilitats urbanístiques del planejament local, permeten construir dos dúplex, en cadascun dels edificis, amb generosos espais exteriors.

El projecte s’organitza en dos edificis plurifamiliars independents, cadascú amb el seu front de façana, els seus accessos i el seu pati interior, segregant la parcel·la en dues, funcionalment independents. A partir del programa preestablert, es treballen les diferents distribucions amb cada família cercant uns principis comuns que organitzin el conjunt, alhora que cadascuna de les famílies pugui tenir el seu habitatge personalitzat.

L’edifici del Camí Ral, té l’accés des de la façana sud, des d’una artèria principal de la Ciutat, un vial relativament sorollós, metre que al carrer Pelegrí, un carrer de vianants, tranquil i amb molt d’encant, es genera l’accés des de la façana nord i amb la sud oberta al pati. L’altre diferència cabdal respecte el pati interior, és la relació amb el pati, situat a la cota de la planta baixa del Camí Ral, amb accés directe des l’habitatge. La cota d’accés del carrer Pelegrí, està una planta per sobre del mateix, essent la planta soterrani la que té accés directe al pati.

Un cop definides i detectades les especificacions de cadascuna de les edificacions es desenvolupen els habitatges establint uns principis comuns per tothom:

- La il·lusió de poder-se construir cadascú la seva casa al seu gust, participant en un projecte comú amb uns principis i voluntats compartits i establerts des d’un inici.

- Una construcció de baix impacte ambiental, amb uns habitatges on l’estratègia principal serà la reducció de la demanda, treballant els aïllaments, proteccions solars i les ventilacions.

- Uns habitatges amples i lluminosos, cercant la màxima relació entre les diferents estances i plantes.

- Constructivament es combina la construcció low-tech d’origen local, amb la construcció industrialitzada en fusta dels forjats i sostres, de contralaminat i entramat lleuger de fusta. La fusta ens aporta matèria d’origen natural, de cicle tancat, de baix impacte ambiental, amb unes prestacions mecàniques i tèrmiques excel·lents i un acabat fantàstic, amable i de qualitat.

- Apostar per sistemes de climatització eficients alimentats amb energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes a sud.

Aparcament i vestíbul comú per a tothom. L’espai d’aparcament (obligat segons planejament) s’utilitza com aparcament comú de bicicletes i traster per dues famílies en cada edifici.

En aquest projecte, hem organitzat i coordinat tots els industrials que han realitzat l’obra, realitzant un Project Management amb un equip fantàstic d’industrials, la majoria locals, amb els que hem organitzat un gran equip humà de treball.

 

 

Projectes

Tots