Edifici Cubelles II

Home
Edifici Cubelles II

Edifici Cubelles II

cubelles_2

cubelles_3

cubelles_4

cubelles_5

cubelles_6_emp

cubelles_7_pbp1

cubelles_8_p2ps

cubelles_9_seccionlongl

cubelles_10_detall

Edifici de 4 habitatges entre mitgeres

Passatge Vilaseca 10, Cubelles

Superfície:
752,68m2
Projecte:  
Gener 2003- març 2004
Execució:
Setembre 2004-Febrer 2006
Promotor:
Novarq-habitatge SL
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio Trigueros
Constructor: 
Grup 3
Fotografia:
Lluis Bernat

Aquest és el segon edifici d’habitatges que hem projectat per a Novarq S.L. (petita empresa familiar) a  Cubelles. En aquests projectes hem fet des del nostre despatx,la gestió integral de la promoció. Aquestes experiències suposen per nosaltres, com a arquitectes, adquirir una visió complerta i detallada de tot el procés necessari per dur a terme qualsevol dels projectes que ens arriben al despatx.

Es tracta d’una parcel·la entre mitgeres situada en la zona cèntrica del poble. En forma de L, la parcel·la té front a dos carrers perpendiculars entre ells, amb unes amplades de façanes molt diferents. L’edifici està compost per dos cossos de planta baixa i dos plantes pis, connectats entre ells per una petita franja, alhora que comparteixen tota la planta soterrani.  Això permet tenir una sola planta aparcament en soterrani, que s’accedeix des de la rampa situada en el bloc més petit, mentres que l’accés a l’edifici es produeix pel bloc més gran, on es troba l’escala comunitària i l’ascensor.

Els habitatges, s’organitzen un per cadascuna de les tres plantes en el bloc gran. El de la planta baixa gaudeix del pati central i una sala annexa situada en la franja del bloc petit. El quart habitatge ocupa les dues plantes pis del bloc petit, gaudint de la seva pròpia terrassa i coberta. Al tractar-se d’una zona residencial molt tranquila, s’organitzen els habitatges per criteris d’assolejament, amb les zones de dia donant a les façanes interiors i les habitacions donant a carrer. Tots els habitatges gaudeixen de generoses terrasses i zones privatives de coberta.

El tractament de les dues façanes és un reflex de les distribucions interiors. La façana exterior és principalment tectònica,amb una composició ordenada de finestres verticals, mentre que la façana interior és totalment vidriada amb els voladius de les terrasses que la protegeixen. Uns screens situats al pla de baranes, protegeixen i privatitzen, alhora que amplien els espais habitables dels habitatges.

Projectes

Tots