Exposició i murs de la Model

Home
Exposició i murs de la Model

Exposició i murs de la Model

00.lamodel-obertures-plànols-general

01.lamodel-expo-plànols-plantasecclaustre

02.lamodel-expo-plànols-desplegabledetall

 

04.lamodel-expo-fotografies-01

05.lamodel-expo-fotografies-02

06.lamodel-expo-fotografies-03

07.lamodel-expo-fotografies-04

08.lamodel-expo-fotografies-05

 

09.lamodel-obertures-plànols-plantaobertures

10.lamodel-obertures-plànols-sec

 

 

11.lamodel-obertures-plànols-det

 

12.lamodel-obertures-fotografies-00

13.lamodel-obertures-fotografies-02

14.lamodel-obertures-fotografies-05

15.lamodel-obertures-fotografies-06

16.lamodel-obertures-fotografies-07a

17.lamodel-obertures-fotografies-07b

18.lamodel-obertures-fotografies-07c

EXPOSICIÓ PERMANENT I OBERTURA DELS MURS DE LA PRESÓ MODEL
Carrer Entença 155 , Barcelona

Exposició permanent
Muntatge:
novembre 2022
Promotor:
Ajuntament de Barcelona
Autor:
ar47 estudi d’arquitectura
El globus vermell
Autor disseny gràfic de l’exposició:
Nacho Sanz
Muntadors:
Sabaté Barcelona
Rótulos Baos sl
Col·laboradors:
Pere Flotats
Daniel Meseguer
Fotografies:
El globus vermell

 

Obertura dels murs
Obra:
juliol 2019
Promotor:
Ajuntament de Barcelona
Autor:
ar47 estudi d’arquitectura
Autor instal·lació artística:
Boamistura
Constructor:
Montacan sccl
Col·laboradors:
Malina Lambrache
Fotografies:
Adrià Goula
Boamistura

 

Entre els treballs que hem realitzat a l’antiga Presó Model de Barcelona, hem participat en dues actuacions artístiques amb la col·laboració de dos reconeguts col·lectius, i de les quals n’estem molt orgullosos:

Juntament amb el Globus Vermell (una associació especialitzada en la divulgació de l’arquitectura de la nostra ciutat) hem comissariat i dissenyat l’exposició: La Model es Transforma. En ella s’expliquen totes les actuacions previstes al llarg dels pròxims anys i que han de convertir el recinte de l’antiga Presó en un parc urbà ple d’equipaments (escoles, pavelló poliesportiu, espais de memòria, etc.), habitatges i espais verds.

L’Exposició s’ubica en el claustre de l’Edifici Administratiu del Carrer Entença i és alhora una oportunitat per començar la Transformació de la Model i omplir-la de color i vida. Es tracta d’un joc de tendals emmarcats entre les arcades que conformen la porxada del claustre, i agrupats en colors segons les diferents temàtiques que articulen el contingut expositiu. Aquests nous elements amplien l’abast els espais d’estada, transformant el claustre en una plaça. En l’espai porxat, unes banderoles impreses que se sostenen en els pilars serveixen de suport físic per l’exposició.

Si voleu més informació sobre l’exposició podeu consultar aquest enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/la-model-estrena-una-exposicio-permanent-que-explica-la-seva-futura-transformacio_1232677

L’estiu de 2019 vam foradar l’emblemàtic mur de la presó amb unes obertures que van permetre establir un diàleg visual entre l’exterior i l’interior del recinte. Aquesta actuació de caràcter simbòlic va ser una de les primeres intervencions que escenificaven l’obertura de la presó a la ciutat, i en aquest cas, provocaven una atracció del vianant cap a l’interior del pati de la Model, promovent un diàleg visual inèdit fins llavors, on Boamistura (col·lectiu artístic especialitzat en instal·lacions de transformació urbana des de la pintura i el grafiti) ha articulat la seva intervenció a partir del poema “Tarde de Domingo” de l’antic pres Josep Doménech i Avellanet, amb el poderós fragment: “MÁS ALLÁ DE LOS MUROS, LA CALLE”.

Les obertures es conformen amb uns marcs metàl·lics d’acer corten, retallats en el doble mur existent i amb un vidre fix per la cara interior. Les finestres, tant les del mur exterior com les del mur interior, tenen forma de tronc piramidal, cercant angles i alineacions visuals concretes, per tal de permetre la visió interior de l’espai i de la instal·lació artística, consistent en jocs de visuals i paraules escrites anomenat anamorfosis i que ressalten en els tristos paraments de la presó.

Projectes

Tots