Passatges interiors de La Guinardera

Home
Passatges interiors de La Guinardera

Passatges interiors de La Guinardera

GUINARDERA_2

GUINARDERA_3

GUINARDERA_4

GUINARDERA_5

GUINARDERA_6

GUINARDERA_7

GUINARDERA_8

GUINARDERA_9

GUINARDERA_10

GUINARDERA_11

GUINARDERA_12

GUINARDERA_13

GUINARDERA_14

GUINARDERA_15

 

 

GUINARDERA_16

 

 

GUINARDERA_17_PLANTA

 

 

GUINARDERA_18_PASSATGE

 

 

GUINARDERA_19_ESCALA

 

 

Urbanització dels passatges interiors entre blocs
c. Rabelais i c. Milton, Santa Coloma de Gramenet
Superfície: 2.000 m2
Projecte: Novembre 2008- Desembre 2008
Execució: Febrer 2012 – Setembre 2012
Promotor:  AMB – Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Autor: Ar47 Estudi d’arquitectura
ETOP: Núria Herrero (AMB)
Constructor: Coynsa 2000 SL
Fotografia: Lluis Bernat

La proposta cerca una solució conjunta i unitària per tot l’àmbit. Dos elements unifiquen el conjunt: el paviment, resolt tot amb peça prefabricada de formigó de color gris destonificat, i les  jardineres de corten, amb la doble funció d’element de protecció dels habitatges en planta baixa i catifa de color de cada passatge. Topogràficament s’estableixen tres seccions base segons els diferents desnivells a salvar. Producte d’un conveni de cessió a l’Ajuntament de Santa Coloma, es planteja la reforma dels espais per a vianants situats en el conjunt de 16 blocs d’habitatges del barri de La Guinardera. El conjunt principal de blocs, s’organitza a partir d’un passatge central de 4 metres d’amplada. Els passatges transversals, situats entre cada bloc, van donant accés a cada edifici i connectant amb els carrer perimetrals. Un parell de dos blocs més, situats a cada banda dels carrers,  formen el total de la intervenció. Situat en plena muntanya, el terreny té una forta pendent, principalment, en la direcció transversal, amb la qual cosa molts blocs d’habitatges tenen problemes d’accessibilitat.

  1. El passatge amb pendent i secció única (zones amb poc pendent)
  2. L’escala-rampa amb jardinera a una banda i una rampa, per cotxets i carros d’anar a comprar a l’altre (pendents mitjanes).
  3. L’escala amb jardinera, per tal de protegir la privacitat dels habitatges situats a cota (zones de gran desnivell).

 S’ha optat per resoldre el paviment general amb peça petita de llamborda prefabricada sense bisell, menys en les zones amb transit rodat, amb secció única d’asfalt. Les escales i escales-rampa es resolen amb peça prefabricada de grans dimensions. Els escocells i jardineres seran de xapa corten.

 En el passatge longitudinal, un joc de juntes transversals i el ritme dels bàculs d’enllumenat, pauten el conjunt. En els diferents passatges transversals, les jardineres, donen el punt de color, dins la uniformitat de la proposta.

 En la part central del passatge, hi ha un eixamplament, formant una petita placeta. La proposta resol tota la plaça a cota del passatge eliminant tots els graons existents. Per tal de seguir protegint les finestres de la placeta (que ara queda a major cota), s’amplia el fossar actual, que es converteix en un parterre enjardinat.

 A nivell d’iluminació, s’eliminen tots els fanals situats a les façanes (amb evidents problemes d’iluminació intrusa en tots els habitatges de planta baixa i primera). Els bàculs rectangulars de menys de 4 metres d’alçada es  col·locats lleugerament  girats i separats de les façanes, amb una llum molt direccional i rasant, il.luminen tot l’àmbit, alhora que s’estructuren com l’element fita vertical que pauta tot el conjunt.

 La comunicació i col·laboració amb els veïns, tant durant la redacció del projecte com l’execució de l’obra, a estat molt important, amb un grau de satisfacció general molt gran i amb molt pocs problemes per ser una obra d’aquesta complexitat.

Projectes

Tots