Habitatge a l’Eixample

Home
Habitatge a l’Eixample

Habitatge a l’Eixample

ar47_eixample_2

ar47_eixample_3

ar47_eixample_4

ar47_eixample_5

ar47_eixample_6

ar47_eixample_7

ar47_eixample_8

ar47_eixample_9

ar47-eixample_10_Emplaçament

 

 

ar47_eixample_11_planta

 

ar47_eixample_13_ea

 

ar47_eixample_12_seccio

 

Reforma d’habitatge a l’Eixample

Superfície:
130m2
Projecte:
Agost 2013 -Octubre 2013
Execució:
Novembre 2013-Juliol 2014
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Promotor:
Privat
Constructor: diverses contractes
Fotografia:
Lluis Bernat (4photos.cat)

Es tracta d’un habitatge  amb les proporcions típiques de l’Eixample barceloní: pis allargat  amb doble orientació i ventilació creuada a carrer i a pati interior d’illa. La primera decisió del projecte és invertir la situació de les habitacions a carrer i sala d’estar a interior, per tal d’ evitar que les habitacions donessin a un dels carrers més sorollosos de l’Eixample. Amb un programa per cinc persones ( una parella amb tres fills), l’habitatge s’organitza en zona de dia (oberta a carrer) i zona de nit (oberta al tranquil interior d’illa).

La sala d’estar, ocupa tot el front a carrer,i connecta amb la cuina. Aquesta, amb forma de U s’obre al distribuïdor mitjançant la barra-taula que configura i la tanca. La zona de nit, que comprèn la resta d’estances privades,  connecta  amb la  galeria, amb orientació sud-est , que actua de coixí climàtic i esdevé una agradable estança  més íntima, que funciona com a zona d’estudi i jocs.

A nivell constructiu s’ha fet un esforç per reforçar els aïllaments tèrmics i acústics de l’habitatge. Es doblen tots els paraments exteriors amb trasdossats de cartó-guix, plaques de llana de roca, i reforçats amb làmines acústiques en els paraments a veïns. Es conserven totes les fusteries originals, canviant tots els vidres per nous amb càmera, gas argó i baix emissius. Les fusteries interiors s’han decapat, deixant-les  de fusta de pi originals. Respecte els acabats, s’ha apostat per materials naturals com el paviment de fusta de roure natural i la pintura ecològica i transpirable.

El sistema de calefacció és de radiadors sobredimensionats per tal de fer-los treballar a baixa temperatura i poder millorar el rendiment de la caldera de condensació. Tota la il·luminació és LED, i s’ha cablejat la instal·lació de xarxa a totes les preses. Totes aquestes actuacions han millorat notablement l’habitabilitat de l’habitatge alhora que han reduït la despesa energètica.

Projectes

Tots