Casa La Roca

Home
Casa La Roca

Casa La Roca

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Habitatge unifamiliar aïllat
La Roca, Barcelona

Superfície:
209,92 m2
Projecte:  
Gener 2015-Gener 2016
Execució:
Maig 2016-Juliol 2017
Promotor: 
privat
Autor:
Ar47 estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor: 
diverses contractes

Es tracta d’un habitatge per una parella amb dos fills on les premisses del projecte establien que l’habitatge havia d’esgotar l’edificabilitat, amb la màxima ocupació en planta baixa i el residual en planta pis. No es vol aparcament ni soterrani, i es busca un habitatge funcional i sostenible.

L’habitatge es situa en una parcel·la rectangular de 20×30 metres, amb lleuger pendent cap al carrer i una orientació sud-oest, en el seu eix longitudinal. La planta és rectangular i ocupa tot el front nord-est de la parcel·la, per tal de gaudir d’un jardí amb sol tot el dia. Es creen dos jardins, un jardí d’accés a cota del carrer, i el jardí principal (on es situa l’habitatge), terraplenat fins al fons de la parcel·la.

L’habitatge s’organitza amb totes les dependències principals gaudint de sol i de les vistes sobre el jardí, mentre que a la franja posterior es situen totes les cambres humides. El cos principal (de dues plantes d’alçada), acull la zona de dia, amb la sala d’estar-menjador a doble alçada, i una planta altell situada sobre la cuina i que s’obre al doble espai de la casa, gaudint de vistes sobre el Montseny.

Les proporcions rectangulars de la casa i la seva orientació sud-oest permeten establir una façana principal captadora de energia solar i oberta al jardí. En el menjador-estar, de doble alçada, hi ha una gran finestra alta, que té com a funció ser l’element captador de la casa.

Tota la façana està protegida per una pèrgola bioclimàtica que té una la doble funció: d’una banda, generar un espai intermedi, cobert però exterior, que potenciï la relació interior-exterior, i d’altra té la funció de protegir la casa de l’assolellament de l’estiu. La poca profunditat de la casa, permet una òptima ventilació creuada.

Constructivament s’aposta per una construcció en sec i de baix impacte ambiental, amb parets i forjats de panells contra laminats de fusta amb grans gruixos d’aïllaments. Els sostres es deixen vistos en fusta, i les parets es combinen algunes de vistes amb de color blanc, generant uns espais molt confortables i acollidors. Totes les façanes són ventilades amb acabat en gres porcellànic i les cobertes,  enjardinades.

El sistema de climatització serà un terra radiant amb aerotèrmia, permetent escalfar la casa a l’hivern amb baixa temperatura, i refrigerar la casa a l’estiu, passant aigua pel terra radiant a 17º, evitant el sobreescalfament de la casa i generant una gran sensació de confort.

En aquest projecte hem tingut la responsabilitat de dirigir i coordinar tot l’equip d’industrials i tècnics, amb els quals hem fet la casa, muntant un gran equip professional i humà. Una gran experiència i un projecte del qual, ens en sentim molt satisfets.

Projectes

Tots