Mercat de Les Fontetes

Home
Mercat de Les Fontetes

Mercat de Les Fontetes

 

01c_Ar47_MercatFontetes_EA-PE

 

02_Ar47_MercatFontetes

03_Ar47_MercatFontetes

00_Ar47_MercatFontetes-GIFT

05_Ar47_MercatFontetes

06_Ar47_MercatFontetes

07_Ar47_MercatFontetes

08_Ar47_MercatFontetes

09_Ar47_MercatFontetes

10_Ar47_MercatFontetes

11_Ar47_MercatFontetes

11c_Ar47_MercatFontetes_EA-PE

12_Ar47_MercatFontetes

13_Ar47_MercatFontetes

13c_EA-PE

14_Ar47_MercatFontetes

15_Ar47_MercatFontetes

16_Ar47_MercatFontetes

17_Ar47_MercatFontetes_Obra

18_Ar47_MercatFontetes_Obra

19_Ar47_MercatFontetes_Obra

20_Ar47_MercatFontetes_Obra

21_Ar47_MercatFontetes

 

 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA FAÇANA I L’ACCÉS NORD DEL MERCAT DE LES FONTETES
Cerdanyola del Vallès

Superfície:
Ampliació: 93,00m2
Reforma: 93,00m2
Projecte:
Octubre 2017
Execució:
Agost 2018 – Octubre 2019
Promotor:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:
Mon Vertical
Col·laboradors:
Lavola (càlcul d’instal·lacions)
Gerard Izquierdo
Oriol Lloret
Fotografies
Josep Casanova Martí

El Mercat de les Fontetes, que gaudeix d’una animada vida comercial, és un dels dos principals mercats de Cerdanyola i un dels més importants de la comarca. Es troba en un emplaçament privilegiat, davant d’una gran plaça triangular que limita, d’una banda, amb el Riu Sec i, a l’altra, amb l’Avinguda de la Primavera, una de les principals artèries de Cerdanyola.

Construït l’any 1965, es composa de dos volums desplaçats entre si, i el caracteritzen les voltes de canó de la coberta. Durant el seus 50 anys de vida s’hi han realitzat poques intervencions, la majoria destinades al  seu manteniment. A partir dels Estudis de Millora, redactats per nosaltres mateixos el 2005, s’han fet un seguit d’actuacions per tal de millorar les seves prestacions: canvi de paviment, urbanització de la nova plaça i desplaçament del carrer dels Reis, soterrament del moll de descàrrega, ubicació de la recollida de residus a la façana lateral, obres de conservació i manteniment de la coberta i, recentment, la remodelació de la façana i l’accés nord.

Aquesta última actuació pretén transformar un equipament molt tancat, amb múltiples entrades de la mateixa mida disposades més o menys equidistants al llarg de les dues façanes longitudinals, i amb una façana envellida on hi destaca la presència dels sistema de climatització per aire.

Els objectius que vol assolir la reforma passen per potenciar la connectivitat amb l’exterior, generar espais on s’hi puguin desenvolupar noves activitats, donar una nova imatge al mercat i millorar el comportament energètic de l’edifici.

En primer lloc es crea un nou volum annex a la façana nord que es converteix en un gran vestíbul pel mercat, que dona accés als diferents passadissos i resol les barreres arquitectòniques que dificultaven l’accés des de la plaça. Aquest vestíbul, que permet que s’hi realitzin noves activitats, es converteix en un gran aparador gràcies a la façana vidriada que estableix un nou diàleg entre l’edifici i la ciutat. La coberta d’aquest  nou volum s’aprofita com a espai de reserva d’instal·lacions.

També a la façana nord es construeix una pèrgola de doble altura que dona una nova escala a la façana i es converteix en el principal accés al mercat, dotant l’equipament d’un nou espai de relació exterior que agrupa l’entrada del bar i dues de les entrades al mercat, una d’elles la que dona al nou vestíbul.  L’estructura d’aquesta pèrgola és metàl·lica i suporta un entramat de delgues de fusta termo-tractada en la cara inferior i una coberta de policarbonat transparent per protegir de la pluja. Aquestes mateixes delgues s’utilitzaran també en algun dels paraments interiors per donar continuïtat a l’espai i establir una relació entre l’interior i l’exterior.

Per tal de donar una nova imatge al mercat, es col·loca un nou parament d’entramat lleuger i xapa ondulada lacada que se superposa a la franja existent de gressite i que es prolonga en alçada per amagar les diferents maquinàries situades sobre el volum del vestíbul. A més a més, aquest parament oculta la part ampliada respecte la preexistent i proporciona una visió unitària de les façanes. En el cas del sòcol ceràmic existent, s’ha rehabilitat conservant l’estètica actual i emfatitzant, mitjançant el tractament de color, l’estructura portant característica del conjunt.

D’altra banda es recuperen els lluernaris de totes les voltes del mercat, canviant els vidres existents i les parts tapiades per vidres transparents amb cambra d’aire, per tal que tinguin un bon funcionament energètic i que permetin l’entrada de llum al mercat. Aquesta operació, juntament amb el nou vestíbul, permet que el mercat es trobi molt més il·luminat de forma natural. Per tal d’evitar l’assolellament directe dins del mercat, es col·loquen uns sistemes de protecció solar a la façana sud.

Paral·lelament a aquestes actuacions, i aprofitant les obres pertinents per tal de destorbar el mínim l’activitat del mercat, es plantegen dues operacions més que no estaven incloses en els estudis de millora redactats. Aquestes operacions són la reforma del bany actual i del magatzem situat a l’antiga tremuja per la construcció d’uns nous banys adaptats i la impermeabilització de les parades i el passadís de venda de peix.

Projectes

Tots