Mercat de Serraperera

Home
Mercat de Serraperera

Mercat de Serraperera

serraperera_2

serraperera_3

serraperera_4

serraperera_5

serraperera_6

serraperera_7

serraperera_8

serraperera_9

serraperera_10

serraperera_11

serraperera_12

serraperera_13

serraperera_13_fotos-ea

serraperera_14_croquis

serraperera_15_esquemas

serraperera_16_planta

serraperera_17_detalleReforma del Mercat Municipal de Serraperera

c. de Sant Casimir s/n, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
253m2
Projecte:
Febrer de 2010
Execució:
Juny 2010- Desembre 2010
Promotor: 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:
Maheco
Fotografia:
Lluis Bernat 1-8
Sergi Romero 9-13

Aquesta actuació s’inclou en un estudi Global de Millora del Mercat, que ha de servir com a guió, a partir del qual poder abordar, en successives fases, les reformes necessàries del Mercat de Serraperera.  Aquests estudis plantegen la necessitat de reformar la imatge exterior del mercat i el seu entorn, per tal d’obrir el mercat a la ciutat i crear una gran plaça d’accés, tant pel mercat com pel Casal d’Avis.Tot el Mercat es troba elevat respecte la cota de nivell del carrer, des de 1,1 m. en la façana oest, fins a  3,0m a la est. Això provoca que tots els accessos estiguin plantejats originàriament amb escales. Posteriorment es van col·locar rampes d’accés, tant a l’entrada principal com a les laterals, però cap d’aquestes compleix l’actual normativa. Això, junt a que la façana de servei és la façana principal, resta molt de potencial comercial i social a aquest mercat.El mercat és un gran contenidor de forma rectangular d’uns 1.000 m2 d’obra vista i estructura de pilars i jàsseres de formigó vistos, atrapat entremig dels grans blocs d’edificis aïllats que conformen el barri. Tot i disposar de varis accessos, l’accés principal es situa en la façana est (un dels costats curts),  en un carrer en cul-de-sac que funciona com a gran bossa d’aparcament. Per contra la façana oest, s’obre a un espai obert (que també funciona com a bossa d’aparcament) i al carrer de Sant Casimir, la principal artèria que creua el barri de sud a nord, connectant-lo amb el centre de la ciutat. És la façana més pública i visible de tot el Mercat i curiosament és la façana de servei, ja que en ella es situen la rampa d’accés al soterrani i un moll de càrrega i descàrrega en planta baixa.

L’actuació principal del projecte és redefinir tota la façana oest. Aprofitant que s’ha d’eliminar l’actual tolba, es planteja obrir un nou gran accés per aquesta façana i transformar-la en la façana principal del Mercat, oberta a l’espai exterior amb més trànsit i vida de tot l’entorn. Es transforma l’antic moll i zona de  tolba en un gran porxo exterior, amb una façana vidriada reculada. Aquest porxo s’amplia per poder construir la rampa d’accés al front llarg i unes escales en el curt.

Tota la façana rep un nou tractament per tal de renovar la imatge exterior del Mercat. Es tracta d’una façana ventilada amb acabat de rastrells  verticals de fusta de pi termotractat. Per tal de poder tancar aquest nou gran porxo per la nit, es col·locaran dues grans portes batents d’estructura metàl·lica i acabat amb el mateix rastrell de fusta, convertint-se en un únic pla de fusta durant la nit i al obrir-se forrant les dues parets laterals durant el dia.

També s’amplia l’accés i es fa una nova rampa a la façana est, alhora que s’eliminen les antigues rampes als accessos laterals per tal de poder tancar-los i recuperar cert ordre. Finalment es pinta tota l’estructura exterior vista de color negre per tal d’emfatitzar el contrast amb l’obra vista.

Projectes

Tots